Kamupakin panttisysteemi uudelleenkäytettäville tuotteille varmistaa Green Deal -yhteensopivuuden

Kamupak kuppi
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Monissa maissa kertakäyttöiset muovipakkaukset ovat jo kokonaan kielletty ja ne on korvattu esim. puupohjaisilla tai biohajoavilla materiaaleilla. Nämä eivät kuitenkaan vähennä jätteen määrää ja niiden tuottaminen vähentää maailman luonnonvaroja. Kamupakin laskelmien mukaan noin 2,8% maailman puista kaadetaan kertakäyttöisten pahvisten kahvikuppien valmistamiseen. The Guardianin artikkelin mukaan yli 50% luontoon päätyvistä jätteistä on noutoruokailusta (take-away) aiheutuvaa jätettä.

Onneksi take-awayn aiheuttamaan luonnon kuormittumiseen on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja uudelleenkäytön on todettu olevan tehokkain keino vähentää kertakäyttöpakkauksista aiheutuvaa jätettä. Tämä on todettu mm. EU komission toimesta, joka on alkanut valmistelemaan asetusta uudelleenkäytön lisäämisestä ravintola- ja hotellialalla. Tavoitteena on korvata kertakäyttöisiä astioita uudelleenkäytettävillä kestoastioilla ja vähentää pakkausjätteen määrää 37% vuoteen 2040 mennessä.

Kiertotalous toimii vain, jos tuotteet palautuvat kiertoon

Uudelleenkäytön osalta on esitetty myös aiheellista kritiikkiä. Tällä hetkellä uudelleenkäytettävät kestoastiat tehdään pääsääntöisesti PP-muovista. PP on 100% kierrätettävää materiaalia, mutta esim. take-awayssa käytettävien kestoastioiden pitäisi palautua takaisin kiertoon ja päätyä elinkaarensa lopuksi kierrätykseen, jolloin saadaan aikaiseksi ns. suljettu kierto.

Muoviin sitoutunut hiilii ei näin ollen päädy luontoon vaan se kiertää uudelleenkäytön prosessissa.

Kamupakin taustajärjestelmästä saadun datan mukaan kestoastioista 90% palautuu kiertoon 5 päivän kuluessa digitaalisen panttisysteemin ansiosta. Tavoitteena on 100% palautusaste, mutta toivoaksemme palautumattomat astiat päätyvät henkilökohtaiseen käyttöön – eivätkä jätteeksi.

Panttisysteemi on kriittinen osa uudelleenkäytön toimivuutta

Suomessa kuluttajat ovat tottuneita panttisysteemin käyttäjiä mm. palautuspullojen osalta. Tuotteen oston yhteydessä maksetaan pantti ja sen saa takaisin palautuksen yhteydessä.

Panttisysteemi toimii erinomaisesti etenkin silloin, kun tuotteiden palauttaminen on kuluttajille helppoa.

Uudelleenkäytettävien kestoastioiden laaja leviäminen vaatii toimijoiden muodostaman ekosysteemin sisältäen kuluttajille helposti saavutettavissa olevat palautuspisteet ja -tavat sekä kestoastioiden pesun ja logistiikan.

Kamupak rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä yhdessä kumppaniensa kanssa, jotta uudelleenkäyttö voisi laajentua nopeasti myös päivittäistavarakauppaan, tapahtumiin, jäähalleihin, lentokentille, huvipuistoihin ja muihin paikkoihin, joissa take-away ruokailu on iso osa kuluttajille suunnattuja palveluita.

Panttisysteemin rinnalle ollaan tuomassa myös niin sanottu lainausmalli, jossa kestoastiasta ei oston yhteydessä makseta panttia vaan astia lainataan. Mikäli lainausajan päättyessä astiaa ei palauteta kiertoon kuluttaja maksaa “sakkomaksun”. Lainausmalli toimii hyvin esim. suurempien kertaostojen ja useiden tuotteiden oston yhteydessä, jolloin panttimaksut eivät nouse kuluttajien näkökulmasta liian suureksi. 

Kiertotalouden revoluutio vaati asenne- ja lakimuutoksen

Kamupak on tehnyt vuodesta 2018 pioneerityötä kiertotalouden lisäämiseksi ja jäteongelman ratkaisemiseksi. Nyt on siirrytty vaiheeseen, jossa uudelleenkäytön konsepti on todettu toimivaksi. Palaute sekä partnereilta, asiakkailta ja kuluttajilta on ollut erinomaista. Ilman näitä aikaisia käyttäjiä (early adapters) sekä kiertotalouden puolestapuhujia uuden toimintatavan luominen ei olisi mahdollista.

Muutos tarvitse asennemuutoksen sekä kuluttajien että yritysten ja toimialajärjestöjen toimesta, mutta myös lainsäädäntöä nopeuttamaan muutosta. Onneksi EU ajaa Green Deal -sopimuksella ja uusilla uudelleenkäytön asetuksilla muutosta jätteettömämpään maailmaan.

Kamupakin olemassa olevan ravintolakumppaniverkoston päälle ja yhdessä muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa on helppo lähteä rakentamaan skaalautuvaa liiketoimintaa ja kuluttajille helppoa tapaa toimia vastuullisesti, luonnonvaroja säästäen. Ja ennen kaikkea merkittävästi vaikuttaa jätteen määrän vähenemiseen maailmasta kiertotalouden revoluution avulla.

Lue lisää: Kamupak

https://www.kamupak.fi/

Facebooktwitterlinkedin