Öljyjätehuoltoon Green deal -sopimus

Facebooktwitterlinkedin

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ja ympäristöministeriö solmivat 7. maaliskuuta Green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Vapaaehtoinen sopimus tähtää siihen, että mahdollisimman monet yritykset ja yhdistykset sitoutuvat kierrättämään öljyjätteensä asianmukaisesti.

“Sopimus tarkoittaa öljyjätteiden kierrätyksen edistämistä markkinaehtoisin keinoin. Se korvaa aiemman, yksinoikeussopimukseen perustuneen järjestelmän. Vastuullisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta on myönteistä, että valtiovalta on halukas tarttumaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin normien ja säädösten vaihtoehtona”, YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu toteaa.

 

Kierrätys 80 prosenttiin

Tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyjätteen kierrätystä. Vuosien 2010-2016 aikana öljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa. Tuolloin kierrätyksen osuus käsittelystä on ollut keskimäärin 74 prosenttia.

Nyt tehdyn sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja että kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 prosenttia vuodesta 2020 alkaen.

 

Yrityksiä kannustetaan liittymään

Yksittäiset yritykset ja yhdistykset voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolla. Sitoumuksessaan yritykset määrittelevät toimialaansa ja toimintaansa sopivat öljyjätehuollon kehittämistoimet, jotka ne toteuttavat. Yhdistykset puolestaan sitoutuvat edistämään öljyjätehuollon kehittämistä omalla toimialallaan.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen. YTP myös lisää tietoisuutta kestävästä öljyjätehuollosta. Valtio kehittää öljyjätehuollon seurantaa ja viestii öljyjätehuollon valvonnasta viranomaisille. Valmisteilla on myös määräaikainen valtiontukiohjelma öljyjätteen keräyksen tukemiseksi. Sopimusosapuolet seuraavat sitoumuksia ja tavoitteiden saavuttamista yhdessä ja kehittävät sopimusta edelleen. Tekeillä on myös yhteinen tiedotuskampanja.

“Sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on olennaista, että mahdollisimman moni yritys ja yhdistys tekee sitoumuksen omasta osallistumisestaan öljyjätehuollon kehittämiseen. YTP tulee neuvomaan ja kannustamaan yrityksiä siihen. Jo nyt useampi YTP:n jäsenyritys on ilmoittanut tekevänsä sitoumuksen”, Lehtipuu kertoo.

 

Kuva: Scanstockphoto. Öljyjätettä muodostuu käytöstä poistetuista voiteluaineista esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaamoissa, maataloudessa, teollisuudessa, aluksilla ja kotitalouksissa. Green deal -sopimuksella tähdätään siihen, että syntyvät öljyjätteet kerätään talteen ja toimitetaan ensisijaisesti kierrätettäväksi.

Facebooktwitterlinkedin