Kiertotalouden toimille vapaaehtoinen green deal -sitoumus – Nyt etsitään vaikuttavimpia kiertotaloustekoja

Kuvituskuva kiertotaloudesta.
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotaloutta edistävän vapaaehtoisen green deal -sitoumuksen valmisteluun osallistuu 78 toimijaa.

Mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä rakentamisen alan toimijoita.

Yhteistyö tuottaa tutkimustietoa luonnonvarojen käytöstä ja tunnistaa vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämiseen.

”Kiertotalous ja luonnonvarojen käytön suitsiminen tarjovat ratkaisuja niin ilmastokriisiin kuin luontokatoon. Iso joukko suomalaisia yrityksiä, toimialajärjestöjä, kuntia ja maakuntia on tarttunut edelläkävijyyden mahdollisuuksiin ja lähtenyt mukaan yhdessä rakentamaan kiertotalouden ratkaisuja. Kestävä talous, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin, nähdään vahvasti tulevaisuuden suuntana”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

 

Vähimmäiskriteeristö valmisteluun

Green dealin valmistelu käynnistyy yhteisten pelisääntöjen sekä vähimmäiskriteerien laatimisella.

Mukana olevat toimijat tunnistavat toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet.

Lopulliseen green dealiin osallistuvat toimijat laativat omat sitoumuksensa, toteuttavat sitoumuksessa lupaamiaan toimia ja raportoivat niiden etenemisestä. Sitoumukset valmistuvat kesään tai syksyyn 2023 mennessä.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock Photo. Kiertotalouden green deal -sopimus sitouttaa kunnat, maakunnat, toimialajärjestöt ja yritykset kiertotaloustekoihin.

Facebooktwitterlinkedin