Kauan odotettu akkuasetus vihdoin julki: Akkuja valmistettava kierrätysmateriaaleista, hiilijalanjälki selville, tiedot akkupassiin

akkuasetus
Facebooktwitterlinkedin

Euroopan markkinoille saa lähivuosina toimittaa enää sellaisia akkuja, jotka täyttävät tietyt ympäristö- ja turvallisuuskriteerit.

Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja EU:n komissio pääsivät sopuun EU:n uudesta akkuasetuksesta.

Euroopan parlamentin neuvottelijat, jäsenmaiden puolesta neuvotteleva EU:n puheenjohtajamaa Tshekki ja Euroopan unionin komission edustajat saavuttivat 9.12.2022 sovun uudesta akkuasetuksesta, joka korvaa voimassa olevan paristo- ja akkudirektiivin.  

Akkuja ja akkuromua koskeva asetusehdotus julkaistiin joulukuussa 2020, mutta sen kierrätystavoitteet ja muu sisältö ovat siis uusissa neuvotteluissa nyt päivittyneet. Lainsäädäntöehdotus on osa EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Tarkempaa neuvottelujen jälkeistä dokumenttia ei vielä ole julkaistu EU:n sivuilla. Neuvottelutulos menee vielä hyväksyttäväksi jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteaan. Kokous pidettäneen ensi vuoden puolella.

Hiilijalanjälki vaihe vaiheelta

Ehdotuksen mukaan akkujen elinkaaren vaiheista on laskettava hiilijalanjälkitiedot.

Vuodesta 2024 lähtien sähköajoneuvojen akuista ja ladattavista teollisuusakuista on toimitettava tiedot akun hiilijalanjäljestä valmistuslaitoksittain ja elinkaarivaiheittain. Tietojen on oltava ulkopuolisen todentamia.

Julkisten hankintojen on suosittava akkuja, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä.

Myös raaka-aineiden vastuullinen hankinta korostuu, minkä uskotaan olevan eduksi suomalaiselle akku- ja raaka-ainetuotannolle.

Akut kerättävä talteen

Loppukäyttäjät eivät saa heittää käytöstä poistamiaan akkuja esimerkiksi sekalaiseen yhdyskuntajätteeseen, vaan erillisiin keräyspisteisiin. Kaikki akut on otettava takaisin loppukäyttäjältä ilman erillistä maksua tai uuden akun ostovelvoitetta.

Jäsenmaiden on tarkasteltava viiden vuoden välein tehtävällä jätekoostumusanalyysillä, kuinka paljon akkuja on sekalaisen yhdyskuntajätteen tai sähkö- ja elektroniikkaromun joukossa. Ensimmäinen jätekoostumusanalyysi on tehtävä jo ensi vuoden aikana.

Kierrätysprosesseille paineita

Akkujen kierrätysprosessien on oltava tehokkaita niin, että akkujen arvometallit saadaan eroteltua ja otettua talteen.

Komissio aikoo julkaista ensi vuonna täytäntöönpanosäädöksen, jossa annetaan yksityiskohtaiset säännöt kierrätystehokkuuksien ja materiaalien talteenoton laskentaa ja todentamista varten.

Kierrätysprosessien on oltava niin tehokkaita, ettei arvometalleja hukata esimerkiksi kierrätysprosesseista syntyvään rejektiin eli hylkymateriaaliin.

Akkuja saa vielä kierrätettäväksi EU:n ulkopuolelle vain, jos kuljetus täyttää todennetusti jätesiirtojen ja akkuasetuksen vaatimukset.

Digitaalinen akkupassi

Teollisuusakkujen ja sähköajoneuvojen akkujen uudelleenkäyttöä ja uudelleenvalmistusta esimerkiksi energian varastointiin helpotetaan.

Akut on valmistettava vastuullisesti tuotetuista materiaaleista ja vaarallisten aineiden käyttöä rajoitetaan niiden valmistuksessa.

Lisäksi akut on yksilöitävä ja merkittävä niin, että niille luodaan digitaalinen akkupassi. Näin kaikkia akkujen tietoja kuten tietoja kierrätyssisällöstä, akun sisältämistä materiaaleista, akun turvallisesta kuljetuksesta, käytöstä ja kierrätyksestä sekä uudelleenkäytöstä on päästävä avoimesti tarkastelemaan vaikkapa QR-koodin kautta.

Akkupassi seuraa akkua koko elinkaaren ajan ja helpottaa sen korjaamista ja kierrätystä.

Euroopan unioni aikoo perustaa vuoteen 2026 mennessä sähköisen tietojärjestelmän akkutietoa varten.

Kierrätysmateriaalia valmistukseen

Akkuasetusehdotus ja EU:n äskettäin julkaisema pakkausasetus ovat EU:n ensimmäisiä sääntelymekanismeja, jotka antavat tuotteiden valmistajille ja maahantuojille eli tuottajille vaatimuksia siitä, että tuotteet on voitava uudelleenkäyttää ja niiden valmistuksessa on käytettävä kierrätysprosesseissa jalostettua uusiomateriaaleja.

Näin luodaan markkinoille uudelleenkäyttöpalveluja sekä kysyntää kierrätetyille uusiomateriaaleille.

Akkuasetusehdotuksen mukaan akkujen valmistuksessa on käytettävä tietty osuus kierrätettyjä metalleja. Kierrätysmateriaalien on oltava peräisin nimenomaan akkujätteestä, joko akkujen valmistuksessa syntyvästä hylystä tai kuluttajilta kerätystä akkuromusta jalostetusta metallista.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jouni Nissisen mukaan kierrätysmateriaalien on oltava peräisin nimenomaan akkujätteestä:

”Tietoni mukaan käyttöosuusvelvoitteeseen lasketaan vain valmistusvaiheessa pilalle menneistä ja tuotetarkistuksissa hylätyistä akuista saatava jäte sekä kuluttajan hylkäämistä jäteakuista ja -paristoista saatava jäte.”

Jos uusiomateriaaleista on puutetta markkinoilla, komissio voi vielä muuttaa määrätavoitteita.

Akkujen kestolle vaatimuksia

Ladattaville teollisuusakuille tulee myös vaatimuksia akkujen suorituskyvylle, kestolle sekä ympäristövaikutusten minimoimiselle. Vaatimukset tulevat voimaan nopeasti, jo vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Yleiskäyttöisten irtoakkujen suorituskyvylle ja kestolle tulee vaatimuksia vuodesta 2027 alkaen. Niidenkin ympäristövaikutuksia on vähennettävä.

Irtoakkujen on oltava irrotettavissa ja helposti vaihdettavissa. Irtoakuissa on oltava merkintä, joka kertoo niiden keskimääräisen vähimmäiskeston.

Akkujen arvometallit kiertoon

Euroopan ympäristökomissaari Virginius Sinkevičius sanoo, että kestävien akkujen ehdotus on ensimmäinen iso tönäys kohti kiertotaloutta.

”Akut ovat elintärkeitä liikkumisessa, energiantuotannossa ja viestinnässä. Tulevaisuuteen katsova lainsäädäntötyökalu kiinnittää huomiota akkujen vastuullisuuteen niiden koko elinkaaren kaikissa vaiheissa. Akut ovat täynnä arvomateriaaleja, joiden emme halua päätyvän jätteeksi.”

Akkujen kysyntä kasvaa nopeasti. Maailman talousfoorumin mukaan akkutuotanto on lähivuosina 19-kertaistettava.

Sopu valmiiksi neuvotellusta akkuasetuksesta on vielä hyväksyttävä europarlamentissa ja jäsenmaiden ministerineuvostossa.

Akkuasetus on EU:n asetuksena sellaisenaan sovellettavaa sääntelyä. Asetus jättää kuitenkin kansallista liikkumavaraa mm. tuottajavastuuta koskevien toimien osalta ja edellyttää joitakin muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, kuten jätelakiin. 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Akkuasetusta on odotettu akkuteollisuudessa jo pitkään.

Juttua päivitetty 16.12.2022: Lisätty Jouni Nissisen kommentti.

Jutta päivitetty 19.12.2022: Lisätty tieto, että neuvottelutieto menee vielä jäsenmaiden komitean hyväksyntäkokoukseen, ja poistettu vuoden 2020 komission ehdottamat kierrätystavoitteet.

Facebooktwitterlinkedin