Kaupunkien resurssiviisaustyö tuo tuloksia

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Elina Saarinen. Jyväskylän Kankaan alueesta on tulossa resurssiviisauden kaupunginosa.

1.2.2016

Edelläkävijäkaupungit Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku ovat saavuttaneet resurssiviisauden edistämisessä merkittäviä tuloksia. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty nopeasti ja kiertotalousratkaisuja toteutettu.

Kaupunkien ympäristötavoitteet ovat kovia: ne pyrkivät hiilineutraaleiksi ja jätteettömiksi sekä muutenkin yhden maapallon kantokyvyn mukaiseen toimintaan.

Forssassa esimerkiksi on jo luotu merkittävä kiertotalouteen perustuva teollinen symbioosi, jossa hyödynnetään maatalouden sivutuotteita varsin kattavasti elintarviketeollisuuden prosesseihin sekä bioenergian tuotantoon. Samalla elintarviketeollisuuden ja maatalouden jätevirroista syntyy biokaasua, jota tankataan autoihin ja käytetään lasivillatehtaalla prosessienergiana.

Lappeenrannassa ja Turussa taas on merkittävästi satsattu uusiutuvaan energiaan ja vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä – Lappeenrannassa jopa 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kampusalue on myös valittu maailman ekologisimmaksi ja kaupunki sijoittui WWF:n globaalissa ilmastokilpailussa 14 finalistin joukkoon.

Jyväskylä puolestaan on saavuttanut merkittävät säästöt ulkovalaistuksessa ja aloittanut Kankaan vanhan paperitehdasalueen rakentamisen uudeksi resurssiviisaaksi kaupunginosaksi.

Resurssiviisauteen pyrkivät kaupungit edistävät koko paikallisen yhteisön kestävää kehitystä. Asukkaat, järjestöt, yritykset ja oppilaitokset ovat päässeet aktiivisesti osallistumaan kehitystyöhön työpajoissa ja lisäksi kokeilukulttuuria hyödynnetään uusien toimintatapojen pilotoinnissa. Kaupunkisuunnittelulla luodaan edellytyksiä kestävien valintojen tekemiselle, ja hankintojen ja infrastruktuurin kehittämisen avulla kannustetaan yrityksiä luomaan uusia kilpailukykyisiä ratkaisuja.

FISU-verkoston kaupungit ja niiden resurssiviisaustyötä tukeva palvelukeskus kokoontuivat Turussa torstaina 12.11.2015.

Syke ja Motiva muodostavat FISU-palvelukeskuksen, joka myös arvioi resurssiviisauden indikaattorien kehitystä kunnissa. Resurssiviisauden toimintamalli on kehitetty Sitran ja kaupunkien yhteishankkeissa.

Facebooktwitterlinkedin