Kierrätysala huolissaan: Energiakriisi synnytti jäteöljyn harmaat markkinat – aikomuksena polttaa öljyä lainvastaisesti

Jäteöljyjä
Facebooktwitterlinkedin

Energian kallistuvat hinnat ovat houkutelleet suomalaisia haalimaan jäteöljyä polttamista varten. Jäteöljyn ostaminen, myynti ja polttaminen ilman asianmukaisia lupia on kuitenkin lainvastaista ja pahimmillaan ympäristörikos.

Suomalaiset ovat harjaantuneita kierrättäjiä, mutta energiakriisi on nostanut uudeksi ilmiöksi jäteöljyn hamstraamisen kierrättämisen sijasta. Jäteöljyä kertyy esimerkiksi maataloudessa, korjaamoilla ja teollisuudessa. Kyse on käytöstä poistetuista voiteluaineista, joista muodostuu öljyjätettä.

”Tänä vuonna Suomessa on kerätty jäteöljyä 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tällä öljymäärällä täyttäisi metrin levyisen ja syvyisen ojan Hangosta Nuorgamiin ja vähän matkaa takaisinpäinkin eli kyse ei ole ihan pienestä määrästä”, kertoo myyntipäällikkö Kari Suomela STR Tecoililta.

Asiantuntija-arvio: ”Hamstraajilla on tarkoitus polttaa jäteöljy talven aikana”

Asiantuntijoiden arvio on, että jäteöljyä varastoidaan ja sitä on tarkoitus polttaa talven aikana, jolloin lämmitykseen ei tarvitsisi ostaa yhtä paljon polttoöljyä. Jäteöljyä jopa kerätään esimerkiksi netin kauppapaikoilla ja myyntipalstoilla. Markkinoilla on myös öljypolttimia, joita ei saa käyttää jäteöljyn polttamiseen, mutta silti niitä markkinoidaan siihen.

Jäteöljyn varastointi ilman asianmukaisia lupia ja polttaminen kierrättämisen sijaan on laitonta ja usein myös ympäristörikos. Laki määrittelee tarkasti, mitkä tahot saavat kerätä ja käsitellä jäteöljyjä ja miten niitä pitää varastoida.

Kielto säilöä ja polttaa jäteöljyjä itse on perusteltu. Pienikin määrä öljyjätettä väärässä paikassa pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Esimerkiksi jo yksi litra jäteöljyä saastuttaa miljoona litraa vettä. Kun öljyä poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, öljystä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä pienhiukkasia.

”Harva tietää esimerkiksi sitä, että jos luovuttaa tai myy jäteöljyä esimerkiksi verkon kauppapaikan kautta, öljyn luovuttajan vastuulla on varmistaa, että kerääjällä on luvat kunnossa”, Suomela muistuttaa.

Tietämättömyyttä vai välinpitämättömyyttä?

Projektipäällikkö Henri Liukkunen L&T:ltä arvelee, että jäteöljyn laittomassa keräämisessä, kaupittelussa ja polttamisessa saattaa monen kohdalla olla kyse tietämättömyydestä.

”Monien toiminta on kuitenkin hyvin päämäärätietoista: jäteöljyä asianmukaisesti kerääville toimijoille saatetaan ilmoittaa, että jäteöljyä ei poikkeuksellisesti saa hakea lainkaan tai siitä saa kerätä vain osan. Tähän mennessä jäteöljyä on kierrätetty Suomessa hyvin tunnollisesti, ja toivomme, että hamstrausilmiö on vain väliaikainen”, Liukkunen sanoo.

Myös viranomaiset ovat havahtuneet ongelmaan

Ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala Oulun seudun ympäristötoimesta kertoo, että viranomaiset valvovat jäteöljyn kierrätystä säännöllisesti. Lisäksi kuntalaisilta tulee välillä ilmoituksia, jos epäillään, että öljyä ei kierrätetä laillisesti.

”Varmasti suurin osa jäteöljyä varastoivista toimijoista ymmärtää toimiessaan väärin, että asiat eivät mene nyt niin kuin niiden pitäisi. Mutta ymmärtävätkö he, että se on oikeasti laitonta ja osa merkittävää väärinkäyttöä?” Hakala pohtii.

Jos jäteöljyn varastoinnista ja polttamisesta jää kiinni, viranomaisten päätavoite on saada tilanne korjattua lainmukaiseksi ohjaamalla ja neuvomalla. Korjaamiseen annetaan määräaika. Jos sitä ei noudateta, määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Jos toimintaa ei voida pitää vähäisenä, viranomainen ilmoittaa väärinkäytöksestä poliisille.

Kierrätysteollisuuden toimialajärjestö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry muistuttaa, että rahalliset sanktiot voivat olla hyvinkin tuntuvia. Teossa huomioidaan sekä veroseuraamukset että rikosoikeudellinen hyöty. Ympäristörikoksella on lisäksi omat seuraamuksensa.

Kierrätys oikea väylä jäteöljylle

Oikea tapa hankkiutua eroon jäteöljystä on kierrättäminen eli antaa öljy asianmukaisen jätehuollon toimijan käsittelyyn. Kerätystä jäteöljystä puhdistetaan uutta perusöljyä.

Kierrätysalan johtava asiantuntija Katja Moliis muistuttaa, että jäteöljyn kierrätys on yritykselle vaivaton kiertotalousteko.

­”Jäteöljyä voidaan kierrättää uudelleen ja uudelleen voiteluöljyksi, jolloin tarvitaan vähemmän raakaöljyä. Vastuullisuus on kaikille yrityksille nykyään tärkeä valttikortti, ja öljyjen kierrätys asianmukaisesti on vastuullisuusteko.”

Jäteöljyn noutopalveluja tarjoaa Suomessa useampi yritys, joista osa on paikallisia yrityksiä ja osa toimii valtakunnallisesti.

Ohjeet jäteöljyn asianmukaiseen kierrätykseen: https://ytpliitto.fi/jateoljyn-kierratys/

Tekstin lähde: YTP ry:n tiedote

Kuva: Adobe Stock. Jäteöljyn kierrätys on kannattavaa, sillä sitä voidaan kierrättää yhä uudelleen voiteluöljyksi. Tämä vähentää raakaöljyn tarvetta. Ruokaöljyjäämistäkin voidaan valmistaa esimerkiksi uusiutuvia polttoaineita.

Facebooktwitterlinkedin