Green deal -sopimus jäteveden puhdistamiseen

Jätevesien puhdistamisen sopimus parantaa ympäristön tilaa
Facebooktwitterlinkedin

Suomessa on solmittu yhdeksäs ympäristötavoitteisiin liittyvä, vapaaehtoinen green deal -sopimus.

Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdyskuntajäteveden puhdistamisesta.

Sopimus pyrkii vähentämään yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta.

”Sopimusosapuolet luovat yhteiset raamit ja arvioivat sopimuksen vaikuttavuutta. Tarvittaessa sopimusta kehitetään. Tavoitteita tuetaan muillakin toimilla”, kertoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Leena-Kaisa Piekkari.

 

Puhdistamo valitsee toimensa

Tavoitteena on, että vuoteen 2027 mennessä isojen puhdistamojen puhdistustuloksista keskimäärin 90 prosenttia on ympäristölupavaatimuksia parempia. Tällä hetkellä tulos on lupatasoa parempi keskimäärin 87 prosentissa tarkasteltavista tuloksista.

Isojen puhdistamojen päivittäin käsittelemä jätevesikuorma vastaa yli 10 000 henkilön keskimäärin päivässä tuottamaa jätevesikuormaa.

Toinen tavoite on, että kaikkien yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä olevien puhdistamojen, jotka käsittelevät 2 000-10 000 henkilön keskimäärin päivässä tuottaman kuormituksen verran jätevesiä, puhdistustuloksista keskimäärin 80 prosenttia olisi lupavaatimuksia parempia.

Lisäksi tavoitellaan, että näiden puhdistamojen yhteenlaskettu vuotuinen biologinen hapenkulutus on enintään 2 600 tonnia, fosforikuorma 100 tonnia, ammoniumtyppikuorma 400 tonnia ja typpikuorma 2 800 tonnia.

Tavoitteet on asetettu valtakunnallisesti, mutta käytännön toimet tapahtuvat vesilaitoksilla ja puhdistamoilla. Puhdistamot voivat valita erilaisista toimista itselleen parhaiten sopivat, jotka edistävät sitä, että valtakunnallisiin tavoitteisiin päästään.

 

Osaaminen esiin

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen näkee, että nyt solmittu green deal ennakoi hyvin tulevaa yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista.

”Sopimus tuo esiin puhdistamoilla kehittyneen osaamisen. Tähän asti lupamääräyksiä parempi toiminta on jäänyt laitosten väliseksi tiedoksi. Sopimuksen tavoitteiden toteutumiseen on vahva luottamus”, Mikkonen sanoi green deal -sopimuksen julkistustilaisuudessa 12. lokakuuta.

Vapaaehtoiset sopimukset kehittävät puhdistamoiden toimintaa joustavasti ympäristölupamääräysten vaatimuksia korkeammalle tasolle.

Nyt tehty sopimus on jatkumoa vuonna 2012 tehdylle suositussopimukselle.

”Vapaaehtoinen sopiminen on havaittu onnistuneeksi lähestymistavaksi. Kuntien ja vesihuoltolaitosten on tärkeä voida luottaa, että toimimalla vapaaehtoisesti ja edistyksellisellä tavalla puhdistamojen lupaehtoja ei lähdetä erikseen kiristämään”, sanoo Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Suomessa on lähes neljäsataa yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta. Noin 85 prosenttia suomalaisista on keskitetyn viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen piirissä. Suurimmassa osassa puhdistamoja kunnat ovat omistajina.

”Solmittu sopimus tukee kuntien tavoitteita kiertotalouden edistämisessä muun muassa ravinteiden kierrätyksen osalta”, Reina jatkaa.

 

Yhdessä kohti hyvää vesien tilaa

Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä kannustaa jäsenlaitoksia ja muitakin vesihuoltolaitoksia tekemään vapaaehtoisen sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolla.

”Lupaehtoja paremman puhdistustuloksen tekeminen on ollut jätevedenpuhdistamoilla yleinen toimintatapa. Edellisen sopimuksen kaudella saavutettiin jo merkittäviä vähenemisen tuloksia ravinnepäästöissä valtakunnallisesti. Näin siitä huolimatta, että puhdistamoille tuleva ravinnekuormitus kasvoi samaan aikaan merkittävästi”, hän korostaa.

Sopimus on voimassa vuoteen 2027 saakka ja sen jälkeen aina vesienhoitokausittain, kunnes toisin sovitaan.

https://sitoumus2050.fi/en/jatevesi#/

 

Kuva: Scanstockphoto. Sopimus jätevesien puhdistamisesta parantaa vesistöjen ja ympäristön tilaa.

Facebooktwitterlinkedin