Kiertotalous kartalta käytäntöön

Facebooktwitterlinkedin

Suomen kiertotaloustyö etenee voimakkaasti ja monella rintamalla ensi vuonna. Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra julkistivat 30.11.2017 kiertotalouden toimenpideohjelman, joka on jatkoa Suomen kiertotalouden tiekartalle vuodelta 2016.

 

Elina Saarinen

 

Toimenpideohjelma listaa lukuisia konkreettisia, käytännön toimia, joiden avulla Suomi tähtää kiertotalouden, biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä, niin kuin Juha Sipilän hallitus on linjannut.

Toimenpiteissä korostuvat kokeilut ja testaaminen, uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden ja investointien tukeminen sekä kestävät julkiset hankinnat. Pieniin ja suuriin kiertotalousratkaisuihin on luvassa miljoonilla euroilla erilaisia hanke- ja rahoitustukia.

Suomi ottaa etunojan kiertotalouskeskustelun kansainvälisenä johtajana. Kiertotalouden koulutus tahdotaan tuoda eri opintoasteille ja opintosuuntiin. Luvassa on myös kansalaisten resurssiviisasta arkea helpottavia ratkaisuja.

 

Osaamiskeskus ja kiihdyttämö

Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 30 miljardilla eurolla. Toimenpideohjelman kumppanit haluavat, että Suomen julkiset hankinnat tehdään kestävästi, innovatiivisesti ja kiertotaloutta edistävästi. Tämän takia ministeriöt perustavat verkostomaisen osaamiskeskuksen keväällä 2018. Tarkoituksena on mm. pilotoida vapaaehtoisia ympäristösopimuksia kannustavaa Green Deal -mallia.

Sitra ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät kiertotalouden julkisten hankintojen kiihdyttämön, joka tekee yhteistyötä osaamiskeskuksen kanssa. Tavoitteena on myös käynnistää Euroopan ensimmäinen ympäristöalan tulosperusteinen rahoitussopimus eli EIB vuonna 2019.

Julkista sektoria halutaan kannustaa ottamaan myös kiertotalousinnovaatioita tukevia riskejä. Sekä Tekes että Sitra lupaavat kantaa osan kokeiluriskeistä.

 

Rahoitusta kiertotalousbisnekseen

Kiertotalous halutaan läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen vienninedistämiseen ja Business Finland -strategioihin. Hallitus antaa kiertotalouden investoinneille neljä miljoonaa euroa investointi- ja kehittämistukea.

Maa- ja metsätalousministeriön vuoteen 2020 jatkuvassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on monia tukia ja toimia kiertotalouden edistämiseen. Kiertotaloutta tukevia elementtejä on myös ympäristöministeriön käynnistämässä kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa, joka jatkuu vuoteen 2022.

Sitra puolestaan tukee kiertotalouden innovaatioekosysteemejä 10 miljoonalla eurolla. Sitra, Teknologiateollisuus, Business Finland ja kasvuryhmä käynnistävät myös 1,3 miljoonan euron ohjelman kiertotaloustransformaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Lisäksi Sitra kokoaa sadan kiinnostavimman yritysesimerkin listan. Esimerkkejä on tarkoitus esitellä myös uudella, kansainvälisellä verkkosivustolla.

Vastuullista sijoittamista tukee MMM:n, Sitran ja Finnish Water Forumin selvitys vastuullisen sijoittamisen rahastomallien ja vaikuttavuusinvestoimisen kokeilumahdollisuuksista.

Sitran Sujuvat palvelut -projektissa laitetaan vuosina 2018 ja 2019 yhteensä kaksi miljoonaa euroa uusien kiertotalouspalvelujen synnyttämiseen digitaalisten alustojen avulla etenkin liikkumisessa ja kestävissä ruokajärjestelmissä.

Ministeriöt tukevat kaupunkien ja yritysten puhtaiden ratkaisuiden aloitteita ja edelläkävijäverkostoja. Tällaisia ovat esimerkiksi pääkaupunkiseudun Smart and Clean -projekti, kestävien kaupunkien FISU-verkosto, hiilineutraaliuteen tähtäävien HINKU-kuntien työ, RANKU- eli ravinneneutraalien kuntien verkosto sekä teollisten symbioosien FISS-toimintamalli.

Vuosina 2017-2019 hallitus ja ministeriöt tukevat monenlaisia kokeiluja ja kokeilualustoja. Näitä ovat esimerkiksi VTT:n Bioruukki, Luonnonvarakeskuksen vetämä kalanviljelyn kiertovesiteknologiaympäristö Laukaalla, HSY:n, Outotecin ja Neven jätevedenpuhdistuksen koekohteet, jäteveden kierrätyksen testilaitos Mikkelissä ja maatalouden ravinteiden hyötykäyttöhankkeet. Lisää kokeiluja rahoitetaan Kokeilun paikka -sivuston kautta.

Lisäksi viedään eteenpäin vuonna 2016 kiertotalouden tiekartassa listattuja yli 60 projektia. Sitra päivittää tiekartan vuoden 2018 aikana.

 

Kiertotalouskoulutukseen uusia opintokokonaisuuksia

Sitra ja opetus- ja kulttuuriministeriö satsaavat tulevaisuuden kiertotalousosaajiin. Sitra rahoittaa kiertotalousopetuksen kehittämistä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2018 ja 2019 yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla.

Tavoitteena on, että opiskelijat voivat täydentää pääaineopintojaan kiertotalouden opintokokonaisuuksilla mahdollisimman monella opintosuunnalla. Opiskelijat pääsevät testaamaan uusia opintokokonaisuuksia kevätlukukaudella 2018. Ne ovat kaikkien saatavilla syyslukukaudella 2018.

Sitra tuottaa koulutussisältöä myös Taloudellisen tiedotustoimiston järjestämille lukiolaisten talouskursseille ja Yrityskylä-konseptiin. Vuonna 2018 kiertotalousoppia saa jo 60 000 tulevaisuuden kiertotalousosaajaa.

 

Arjen apua

Miten tekoäly ja mobiiliratkaisut voisivat helpottaa suomalaisia pienentämään kotitalouden ympäristövaikutuksia? Sitra tukee näitä ratkaisuja 2,2 miljoonalla eurolla. Kuluttajaryhmä testaa tekoälyratkaisun koeversiota.

Sitra kehittää myös räätälöidyn mallin arjen resurssiviisauteen kannustamiseen. Se tulee kansalaisten kokeiltavaksi alkuvuonna 2018.

 

Kansainvälinen keskustelufoorumi

Suomi haluaa johtaa ja edistää kiertotalousargumenttien näkymistä globaalissa keskustelussa, päätöksenteossa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Sitra ja yhteistyökumppanit toteuttavat vuosittain World Circular Economy Forum -tapahtuman maailman kiertotalousyhteisön kokoontumispaikkana. Vuonna 2018 foorumi pidetään todennäköisesti Japanissa, Tokiossa. Vuonna 2019 se pidetään taas Suomessa maamme EU-puheenjohtajakautemme kunniaksi.

Kiertotalous tulee olemaan muutenkin Suomen puheenjohtajuuden yksi painopistealue. Sitra on mukana EU:n kiertotalouden sidosryhmien ja rahoittajien ryhmissä.

Kiertotalous, cleantech, koulutus, terveys, rauha ja turvallisuus tulevat olemaan YK:n Suomeen suunnitteleman UNTIL-innovaatiokampuksen painopisteitä.

 

Kuva: Scanstockphoto. Helsingin yliopiston kirjastossa voi jatkossa opiskella tulevaisuuden kiertotalousosaajia.

Facebooktwitterlinkedin