Tarvitsemme: Kiertotalous 2.0

Facebooktwitterlinkedin

Kuvaaja: Sara Malve-Ahlroth. Keväällä 2016 kiertotaloustiimissä oli harjoittelussa kolme opiskelijaa Pietarista.

 

Onko kiertotalous käsitteenä ja toimintana jo tuttu? Sillä tarkoitetaan maailmaa, jossa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan ja jossa jätteen syntyminen minimoidaan. Entä 2.0 siihen perään?

Piia Nurmi

Kiertotalous 2.0 malli huomioi luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Lähtökohta on, että kiertotalous toimii parhaiten, kun ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nostetaan sosiaalinen kestävyys. Tämä välillä unohtuu, kun kiertotalouskeskustelu liikkuu käytännön yritysratkaisuissa ja liiketoiminnassa.

Kesäkuussa World Circular Economy Forumissa Helsingissä 2.0 -ajatteluun liittyviä puheenvuoroja oli useampikin tilaisuuden alussa, mutta se jäi vähemmälle, miten kriittisen tärkeä tämä kokonaisvaltainen ajattelu on kiertotalouden onnistumiselle. Pitkällä aikavälillä liiketoiminta ei voi onnistua ilman toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa.

Ympäristöongelmamme kietoutuvat globaalin epätasa-arvon, muuttoliikkeen ja pakolaisuuden sekä demokratian ongelmiin. Näitä ei voi ratkoa erillään toisistaan. Kierrätys ja materiaalien uudelleenkäyttö on pakko ratkaista ja innovoida keinot niiden toteuttamiseen. Mutta irrallaan globaalista todellisuudesta ne eivät riitä kuin alkuun. Aiheesta voi lukea lisää alla listattujen linkkien kautta.

Miten opimme lisää?

Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä on lähtenyt tutkailemaan kiertotalous 2.0 -teemaa. Haluamme oppia lisää aiheesta sekä yritysten, opiskelijoiden että muiden kumppaneiden kanssa. Olemme onnekkaasti siinä tilanteessa, että saamme yritysprojekteihimme ja opintoihimme mukaan säännöllisesti opiskelijoita ympäri maailmaa. Kiertotaloutta on mielenkiintoista opettaa ja kokemuksista keskustella mm. Nepalin maaseudulta tulevan opiskelijan kanssa, Pietarin vilinässä kasvaneen kaupallisen alan opiskelijan kanssa ja etiopialaisen jätehuoltoalan opiskelijan kanssa. Globaali todellisuus hahmottuu hyvin näiden keskustelujen kautta.

Toiminnassamme mukana olevat yritykset eivät vielä ole näin monimuotoisia, mutta ne ovat fiksuja ja kasvuhalukkaita yrityksiä, joiden markkinat ovat pitkälti maailmalla. On luonnollista, että yhdessä yritysten kanssa koetamme ottaa selvää asioista.

Projektioppimisympäristö yhdistää

Meillä on termi tälle opiskelijoiden ja yritysten yhteistyölle ja yhteistoiminnalle: projektioppimisympäristö. Niitä on useampikin Turun AMKssa. Oma projektioppimisympäristömme on nimeltään Kiertotalous 2.0. Toimintamme perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn. Projektit liittyvät kiertotalouteen, ympäristöliiketoimintaan, vastuullisuuteen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet.

Nimivalinta kuvastaa sekä sitä, että haluamme yhdessä oppia lisää tästä teemasta. Olemme vakuuttuneita siitä, että ilman näiden globaalien tasa-arvokysymysten ratkaisemista meillä ei tule olemaan toimivaa kiertotalousyhteiskuntaa.

Kirjoittaja toimii tiiminvetäjänä Turun ammattikorkeakoulussa.

 

Lisälukemista:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/14/circular-economy-not-magical-fix-environmental-woes-global-corporations?CMP=share_btn_fb

https://www.linkedin.com/pulse/circular-economy-20-alex-lemille

Facebooktwitterlinkedin