Kiertotalous leikkaisi viidenneksen päästöistä

WCEF+ Climate -tapahtuma
Facebooktwitterlinkedin

Alankomaiden isännöimä ja yhteistyössä Sitran kanssa järjestämä World Circular Economy Forum + Climate -tapahtuma kokosi maailman päättäjiä, asiantuntijoita, tutkijoita ja kiertotalousvaikuttajia verkkoyhteyteen huhtikuun puolivälissä. Kuten tapahtuman otsikko kertoo, tällä kertaa WCEF-tapahtuma keskittyi ilmastoon.

”Kiertotalous on kriittisen tärkeää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä”, korostaa Hollannin ympäristöministeri Stientje van Veldhoven. Hän jatkaa:

”Pelkkään energiaan keskittyminen ei riitä Pariisin 1,5 asteen ilmastotavoitteen saavuttamiseen. Meidän on käytettävä resursseja viisaammin ja tehokkaammin. Jos kiertotalous voi vähentää materiaalien tuotantoon ja kulutukseen liittyviä päästöjä noin kaksikymmentä prosenttia, ei jätetä tätä ratkaisua käyttämättä.”

 

Konkretiaa irtikytkentään

Alankomaat halusivat WCEF-tapahtumassa tuoda päättäjät keskusteluyhteyteen ja viedä kiertotalouden toimet suunnitelmista toteutukseen.

Tapahtuma huipentui WCEF+Climate -toimintasuunnitelman julkaisuun. Hallinnot, yritykset, organisaatiot ja kiertotalouden yhteistyökumppanit julkaisivat omat sitoumuksensa kiertotalouden käytännön toimiin.

Sitoumukset korostavat, kuinka kestävä kiertotalous voi johtaa resurssien tehokkaampaan käyttöön ja kestävämpiin tuotanto- ja kulutusmalleihin, joten sillä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Se voi myös auttaa luontokadon pysäyttämisessä.

Suomen kansallisen kiertotalousohjelman sitoumukset kiertotalousasteen ja resurssitehokkuuden kaksinkertaistamisesta ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen rajoittamisesta vuoden 2015 tasolle olivat mukana toimintasuunnitelmassa.

Suomi on harvoja maita, jotka ovat sitoutuneet vähentämään ylikulutustaan. Sitoumuksia kulutuksen vähentämisestä on kansainvälisesti tehty vielä vähän, vaikka luonnonvarojen ylikulutus on yksi kasvihuonekaasupäästöjen ja biodiversiteettikadon juurisyistä. Suomen lisäksi kulutustaan sitoutui WCEF+Climate-tapahtumassa vähentämään Flandersin alue Belgiassa.

Alankomaat aikoo edistää kansallisesti ja kansainvälisesti pakollista sekoitevelvoitetta, jonka mukaan tuotteiden materiaalista osan on oltava uusiomateriaaleja. Muovituotteissa ja pakkauksissa Alankomaat tavoittelee vähintään 30 prosentin sekoitevelvoitetta vuoteen 2030.

Jyrki Katainen WCEF+-tapahtumassa

COP26:n yhteyteen kiertotaloustapahtuma

Kiertotalous edistyy nyt monessa maassa ja alueella. Suomi on ottanut aktiivisen roolin kiertotalouden kansainvälisessä edistämisessä, aivan kuten hallitus linjasi kiertotalouden kansallisessa ohjelmassa.

Suomen hallitus on Afrikan kiertotalousallianssi ACEAn kumppani.

Latinalainen Amerikka on perustanut oman kiertotalouskoalitionsa (LACCEC), samoin Aasian ja Tyynenmeren alue omansa (The Regional 3R and Circular Economy Forum).

Sitra ja Suomi ovat tärkeässä roolissa myös kiertotalouden globaalin yhteenliittymän toiminnassa (Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency, GACERE). Siinä ovat mukana WCEF-foorumit, PACE-verkosto (Platform for Accelerating the Circular Economy), Ellen MacArthur Foundation sekä European Circular Economy Stakeholder Platform.

Sitra, Alankomaat ja Kanada sitoutuivat järjestämään Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen yhteydessä oheistapahtuman, joka keskittyy kiertotalouden rooliin saasteiden, biodiversiteettikadon ja ilmastokriisin vähentämisessä.

”Kun on irtikytkettävä talouskasvu päästöistä ja luontokadosta, siihen on vain yksi ratkaisu: kiertotalous”, korosti Sitran yliasiamies Jyrki Katainen tapahtuman lehdistötilaisuudessa.

Siellä puhui myös nuorten ilmastoliikkeen (Youth Climate Movement) puheenjohtaja Werner Schouten. Hän kertoi, että ilmastoliike aikoo mobilisoida nuoret ympäri maailmaa vauhdittamaan siirtymää kiertotalouteen.

”Esimerkiksi Alankomaissa meillä nuorilla on paikka politiikkapöydissä. Näin pääsemme vaikuttamaan, jotta pääsemme irti fossiilisten veroeduista ja tuista. Haluamme, että ilmaston lämpeneminen pysyy alle 1,5 asteen ja että tulevat sukupolvet saavat sataprosenttisesti kiertotalouden mukaisesti toimivan yhteiskunnan.”

 

Katse koteihin ja autoihin

Kiertotalous merkitsee materiaalien tehokkaampaa käyttöä. Tällä voi olla merkittävä päästövähennyspotentiaali.

Tapahtumassa kansainvälisen resurssipaneelin (International Resource Panel) puheenjohtaja Janez Potočnik kertoi IRP:n tuoreesta raportista (Resource efficiency and climate change).

Raportti osoittaa, että päästösäästöjä saavutettaisiin jo pelkästään keskittymällä kahden resurssi-intensiivisimmän sektorin, rakentamisen ja liikenteen, kahteen tärkeimpään tuotteeseen.

Jos asuintalot tuotettaisiin materiaalitehokkaasti G7-maissa ja Kiinassa, näiden tuotantoketjujen kasvihuonekaasupäästöt voisivat vähentyä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Autojen valmistuksen, käytön ja hävityksen päästöt puolestaan voisivat materiaalitehokkuustoimien ansiosta vähentyä 70 prosenttia G7-maissa ja 50–60 prosenttia Kiinassa ja Intiassa.

Vuonna 2050 syntyisi näin yli 500 miljoonaa tonnia vähemmän päästöjä kuin ilman kiertotaloustoimia.

”Jos ei tehdä dramaattisia muutoksia, materiaalien käyttö maailmassa kaksinkertaistuu vuoteen 2060 mennessä. Siksi ainoa tapa päästä ilmastotavoitteisiin on vähentää materiaalien kulutusta”, Potočnik summaa.

Seuraavan WCEF:n isäntänä toimii Kanada, yhteistyössä Sitran kanssa. WCEF järjestetään 13-15. syyskuuta 2021 virtuaalitapahtumana.

 

Kuvat: WCEF+Climate. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo, että markkinatalouden on tuotettava ”enemmän luontoa”.

Krista Mikkonen, Janez Potočnik, Edgar Hertwich ja Andrew Spencer puhuivat avajaispäivänä kestävien materiaalivirtojen tärkeydestä kiertotaloudessa.

Facebooktwitterlinkedin