Laitevalmistajat vaativat vapaamatkustajia kuriin

Facebooktwitterlinkedin

Eurooppalaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat sekä laitteiden jätehuoltoa organisoivat tuottajavastuuorganisaatiot vetoavat Euroopan unioniin, jotta tämä loisi sellaisen harmonisoidun ekomaksujärjestelmän, joka saisi kuriin Euroopassa rehottavan vapaamatkustajaongelman.

Euroopan komissio on julkistamassa syksyn aikana linjausta siitä, minkälaisilla ekomaksuilla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia ja maahantuojia kannustetaan suunnittelemaan laitteita, jotka ovat nykyistä kestävämpiä, jotka sisältävät vähemmän vaarallisia ja haitallisia aineita ja jotka on helpompi korjata ja kierrättää. Komission harkinnassa ovat sanktiomaksut laitteille, jotka eivät täytä näitä kriteereitä, sekä palkitsevat bonukset niille tuottajille, jotka ottavat kriteerit huomioon laitteiden suunnittelussa.

Kuusi sähkö- ja elektroniikkateollisuutta sekä näiden alojen tuottajia edustavaa järjestöä julkisti heinäkuun lopussa vetoomuksen komissiolle ekomaksujen määrittelemisestä. Kodinkonevalmistajia edustava APPLiA, digitaalista kauppaa edustava Digitaleurope, valaisinromun kierrätystä organisoiva EucoLight, valaisinvalmistajien etujärjestö LightingEurope, eurooppalainen teknologiateollisuuden järjestö Orgalim sekä sähkö- ja elektroniikkaromun hyötykäyttöä organisoiva WEEE Forum vaativat komissiota luomaan harmonisoidun, riittävän yksinkertaisen, läpinäkyvän, valvottavan ja realistisen ekomaksujärjestelmän.

Järjestöt painottavat, että nykyisin vapaamatkustus on Euroopassa vakava ongelma: useat nettikaupan ja etämyynnin avulla laitteita myyvät toimijat välttyvät tuottajamaksuilta, mikä vääristää kilpailua ja heikentää sellaisten yritysten ja valmistajien asemaa, jotka noudattavat tuottajavastuumääräyksiä. Järjestöt vaativat komissiolta toimia, jotta vapaamatkustajatkin joutuisivat maksamaan heille kuuluvat ekomaksut.

Etujärjestöt toivovat, että ekomaksujärjestelmä ottaisi huomioon todelliset romun keräämisestä ja kierrättämisestä aiheutuvat kustannukset. Siksi järjestöt kehottavat komissiota järjestämään riittävän kattavan vaikutusten arvioinnin ja olemassa olevien tuottajavastuumaksusysteemien vertailun, ennen kuin lopullinen ekomaksujärjestelmä linjataan.

 

Kuva: Scanstockphoto. Aika on ajamassa ohi CD-soittimista, jotka muuttuvat hiljalleen sähkö- ja elektroniikkaromuksi. EU haluaa ohjata laitevalmistajia suunnittelemaan pitkäikäisiä, korjattavia, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä laitteita ekomaksujärjestelmän avulla.

Facebooktwitterlinkedin