Mepit vaativat akkuasetukseen kunnianhimoa

Simona Bonafe puhumassa puhujanpöntössä europarlamentissa
Facebooktwitterlinkedin

EU-parlamentti ehdottaa tiukennuksia uuteen akkuasetukseen, joka on EU:ssa parhaillaan valmistelun loppusuoralla.

Komission loppuvuonna 2020 julkaisema akkuja ja akkujätettä käsittelevä asetusehdotus on osa unionin vihreää politiikkaa. Sillä on tarkoitus vähentää akkujen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusta ja vahvistaa unionin sisämarkkinoita ja kiertotaloutta, mutta parlamentti näkee ehdotuksen kunnianhimossa kohennettavaa. Se äänesti maaliskuussa Strasbourgissa ylivoimaisella enemmistöllä monien akkujen vastuullisuutta lisäävien muutosten tekemisestä komission ehdotukseen.

Parlamentti ehdottaa, että ympäristöystävällisyys-, tehokkuus- ja merkintävaatimuksia tiukennetaan komission ehdottamasta. Parlamentti tiukentaisi esimerkiksi sääntöjä hiilijalanjälki-ilmoituksesta.

Kevyiden liikennevälineiden akut parlamentti siirtäisi kokonaan omaan uuteen kategoriaansa, johon kuuluisivat esimerkiksi sähköpyörät. Tämä muutos lisäisi selkeyttä ja mahdollistaisi näiden akkujen erityisyyden huomioimisen sääntelyssä.

Mepit ehdottavat, että kuluttajaelektroniikan ja kevyiden kulkuneuvojen akut olisi vuodesta 2024 alkaen valmistettava niin, että kuluttajat ja korjauspalvelut voivat helposti ja turvallisesti poistaa ja korvata niitä esimerkiksi puhelimista. Tämä on tärkeä ominaisuus tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi.

Kunnianhimoisempia tavoitteita jätteenkeruulle

Parlamentti toivoo myös, että jätteestä kerätyn koboltin, lyijyn, litiumin ja nikkelin uudelleenkäytölle uusissa akuissa asetetaan vähimmäistaso ja että akkujen keräystavoitteita tiukennetaan.

Parlamentin päätöslauselman mukaan akkuvalmistajien tulee myös varmistaa, että niiden koko arvoketju on ihmisoikeus- ja huolellisuusvelvoitteiden mukainen. Huolellisuusperiaate on moniin kansainvälisiin ja kansallisiin lakeihin kirjattu periaate, joka velvoittaa yrityksiä arvioimaan ja ehkäisemään toimintansa kielteisiä vaikutuksia. Parlamentti haluaa tällä puuttua akkuraaka-aineiden tuottamisen, käsittelyn ja kaupan ongelmiin, jotka usein keskittyvät yhteen tai muutamaan maahan.

Akut avainasemassa

Akkuasetus siirtyy nyt päätöksenteon seuraavaan vaiheeseen eli Euroopan unionin neuvoston, komission ja parlamentin välisiin neuvotteluihin, joissa sen lopullinen sisältö ja voimaantuloaikataulut selviävät.

Akkuasetuksen mukanaan tuomilla muutoksilla on keskeinen rooli siinä, kuinka unioni onnistuu siirtymään kohti kestävämpää tulevaisuutta niin ympäristön, eurooppalaisyritysten kilpailukyvyn kuin EU:n strategisen autonomiankin näkökulmasta.

Parlamentin mietintöä ja asian käsittelyä ympäristövaliokunnassa koordinoinut esittelijä, italialaismeppi Simona Bonafè kuvaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan-laajuinen lainsäädäntö on asettamassa kattavia sääntöjä tuotteen koko elinkaarelle. Tällainen lähestymistapa parantaa akkujen kiertoa ja luo uudet kestävyysstandardit Bonafè sanoo ja toivoo tästä mallia koko globaaleille akkumarkkinoille.

”Akut ovat keskeinen teknologia, jolla tehostamme kestävää liikkumista ja varastoimme uusiutuvaa energiaa. Parlamentin ja neuvoston tulee nopeasti päättää selkeistä ja kunnianhimoisista säännöistä ja aikatauluista, jotta EU pääsee ilmastotavoitteisiinsa ja houkuttelee myös sijoituksia”, hän alleviivaa.

Teksti: Uusiouutiset/Katja Pulkkinen
Kuva: Euroopan parlamentti / Philippe Buissin.

Facebooktwitterlinkedin