Liikevaihtoennätys Forssassa

Facebooktwitterlinkedin

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen muodostunut LHJ Group jatkoi kasvu-uralla vuonna 2017. Viiden yrityksen muodostaman LHJ Groupin liikevaihto nousi 15 prosenttia 24,3 miljoonaan euroon. Toiminta oli kokonaisuudessaan kannattavaa ja liiketoiminnan tulos oli 2,4 miljoonaa euroa.

Taloudellinen menestys muodostui pääosin tytäryhtiöiden onnistuneesta liiketoiminnasta. Ne myös maksoivat emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollolle ennätysosingot vuonna 2017.

Vahva kasvaja ja tuloksentekijä viime vuosina on ollut pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja jätevoimalaitosten pohjakuoniin erikoistunut Suomen Erityisjäte Oy, joka teki viime vuonna sekä liikevaihto- että käsittelyennätyksensä.

Myös Suomen johtava kylmälaitteiden käsittelijä Cool-Finland Oy jatkoi vahvasti. Tietoturvamateriaalien käsittelyyn erikoistunut Suomen Tietoturva Oy on kasvanut tasaisesti noin 25 prosenttia vuosittain useamman vuoden ajan, kertoo LHJ:n toimitusjohtaja Immo Sundholm.

”Keskittyminen yhden sijaan useampaan toimialaan on ollut meille onnistunut strateginen valinta. Lakisääteinen kunnan vastuulle kuuluva perusjätehuolto on ollut monestakin syystä parin viime vuoden ajan tappiollista, mutta muut toiminnot ovat kompensoineet sitä ja nostaneet koko yritysryhmän tuloksen positiiviseksi. Vuodelle 2018 hyväksytty jätetaksa korjaa osaltaan perusjätehuollon toiminnallista tulosta kuluvana vuonna.”

 

Fuusiolla laajemmin markkinoille

Vuoden 2017 aikana sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitoksissa toteutettiin toimintojen integrointi. Tämän lopputuloksena kaksi aiemmin itsenäistä yritystä fuusioituivat. Niiden toiminta jatkuu Suomen Materiaalikierrätys Oy:nä. Tytäryritys tuottaa nyt myös jätehuollon kokonaispalveluja markkinoilla.

Emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollon liikevaihto vuonna 2017 oli 10,4 miljoonaa euroa ja supistui hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos oli lievästi positiivinen. Ilman tytäryhtiöiden hyvää menestystä ja osingonjakoa LHJ:n perusjätehuollon tulos olisi jäänyt tappiolliseksi.

 

Kuva: Elina Saarinen. Forssan keskusta-aluetta tammikuun pakkasissa 2018.

Facebooktwitterlinkedin