Uusiouutiset 1/2005

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 1/2005 ilmestyi 7.5.2005. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

”Edessä ennustamattomat ajat”

Riittääkö jätettä poltettavaksi vielä 20 vuoden päästä?

VTT:n tutkimusprofessori Kai Sipilä analysoi Suomessa vireillä olevia yhdyskuntajätteen polttolaitoshankkeita mietteliäänä. – Alalla on tulossa haastavia ja vaikeasti ennustettavia muutoksia.

Selkeyttä pelisääntöihin, määritelmiin ja lupamenettelyyn

Komission suunnittelema yleisstrategia vaikuttaa vahvasti myös jätteenpolttoon

Euroopan unionin komissiossa valmistellaan parhaillaan jätehuollon yleisstrategiaa, joka vauhdittaisi myös energiajätteen kulkeutumista maiden rajojen yli hyötykäytettäväksi.

Työntekijöiden terveys kovilla jätteenkäsittelylaitoksissa

Jätteenkäsittelylaitos ei ole terveyden kannalta paras valinta työpaikaksi. VTT:n tutkija on huolestunut erityisesti korkeista mikrobi-, pöly- ja endotoksiinipitoisuuksista jätettä käsittelevillä laitoksilla.

Ruotsissa jäte palaa jo täyttä höyryä, Suomen hankkeet alkuvaiheessa

Naapurin kautta kotimarkkinoille

Fortum on hyödyntänyt yhdyskuntajätettä energiana jo 35 vuotta lähinnä Ruotsissa. Nyt yhtiö aikoo käyttää naapurissa keräämiänsä kokemuksia hyödykseen tavoitellessaan Suomen ja Itämeren alueen jätteenpolttomarkkinoita.

 

Facebooktwitterlinkedin