”Maakunnallisella yhteistyöllä saadaan laaja vaikuttavuus” – PirkaCirc-alusta kirkastaa kokonaiskuvan Pirkanmaan kiertotalousosaamisesta

PirkaCirc
Facebooktwitterlinkedin

Pirkanmaalle on valmistumassa uudenlainen bio- ja kiertotalouden kehittämisalusta, joka perustuu nykyistä syvemmälle julkisten ja yksityisten toimijoiden väliselle yhteistyölle.

PirkaCirc-alusta kokoaa yhteen alueellisen kiertotalousosaamisen katu- ja maarakentamisessa, talonrakentamisessa sekä paikallisissa teollisissa symbiooseissa. Alusta luo näille toimialoille ennustettavat ja kiertotalouden kehittämiseen kannustavat liiketoimintaympäristöt.

Alustaa kehittää bio- ja kiertotalouden kehitysyhtiö Verte.

Verten Karoliina Tuukkanen ja Tommi Halonen esittelivät alustan ideaa rakentamisen kiertotalousosaajien tapaamisessa toukokuussa Tampereella.

Verte on kartoittanut ja analysoinut kiertotalouden erilaisia kehittämishankkeita Suomessa. Analyysi summasi, että tarvittaisiin puolueeton toimija, joka näkee ja kirkastaa aluetason kokonaiskuvan kiertotalouskehityksestä ja joka ottaa kopin eri sidosryhmien välisen yhteistyön rakentamisesta.

 

Kokonaisbrändiksi

PirkaCirc-alusta luo jatkuvaa vuoropuhelua julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. Se puuttuu myös kehityshankkeiden epäjatkuvuuskohtiin.

Yrityksille alusta tuo toimintaympäristön ennakoitavuutta ja laajempaa kysyntää, mikä kannustaa tekemään kiertotalouden investointeja.

”Ongelmana on ollut, ettei toteutetuille kehityshankkeille ole ollut jatkuvuutta, eikä niillä ole ollut merkittävää vaikutusta eri alojen toimintatapoihin. Lisäksi yksittäisillä toimijoilla, esimerkiksi kunnilla, on vain pieni vaikuttavuus kiertotalouteen. Maakunnallisella yhteistyöllä saadaan laaja vaikuttavuus sekä kiertotalousopit yhteiskäyttöön”, tiivistää Tuukkanen.

Alusta lisää myös voimaa, jolla kiertotaloustekemisestä viestitään ja sitä markkinoidaan.

”Kellään ei ole aikaisemmin ollut kokonaisvastuuta markkinoinnista. Alusta luo kokonaisbrändin alueellisesta kiertotalousosaamisesta Pirkanmaalla”, Tuukkanen jatkaa.

 

Sitoumuksia

Keskustelukerhoa PirkaCircistä ei tule, vaan toimijat sitoutetaan alustan toimintaan muun muassa vapaaehtoisin sopimuksin.

”Kaikilta vaaditaan jotain ja kaikille luvataan jotain”, Tommi Halonen kiteyttää.

Maakunnallinen alusta jakautuu materiaalivirtojen osalta kolmeen kärkiteemaan: katu- ja maarakentamiseen, talonrakentamiseen sekä teollisiin symbiooseihin esimerkiksi biokaasussa, muoveissa ja tekstiileissä. Jätehuolto toimii läpileikkaavana tekijänä kaikissa kolmessa kärkiteemassa.

Esityksen alustasta on tarkoitus olla valmis alkusyksystä. Se tulee olemaan julkisesti kaikkien saatavilla.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Elina Saarinen. Tommi Halonen ja Karoliina Tuukkanen esittelivät PirkaCircin ideaa rakentamisen kiertotalousosaajille Tampereella toukokuussa.

Tilaa Uusiouutiset-lehti painettuna itsellesi kesäkampanjahintaan 39 euroa/ puoli vuotta (neljä numeroa) täältä.

Facebooktwitterlinkedin