Välimaa rakentuu osallistumalla ja yhteistyöllä

Välimaa
Facebooktwitterlinkedin

Kasvua kiertotaloudesta – Välimaa rakentuu osallistumalla ja yhteistyöllä

 

CircVol 6Aika-hanke on Oulussa keskittynyt Kiimingin Välimaan uuden kiertotalousalueen kehittämiseen tavoitteena tukea ja vauhdittaa Oulun ja lähialueiden kiertotalousalan yritysten liiketoimintaa.

Yhteiskehittämisellä on tuettu Välimaan ensimmäisten yritysten, Lassila & Tikanojan ja Kiertokaaren, yhteistyötä ja luotu yritysten ja paikallisten ihmisten vuorovaikutukselle uusia tilaisuuksia. Tärkeä rooli vuoropuhelun rakentamisessa on ollut CircVolia toteuttavilla Oulun kaupungilla ja ammattikorkeakoululla.

 

Yhteistyöstä voimaa

Yritykset ovat selvittäneet CircVolissa yhteistyötä muun muassa Välimaan alueen ydintoimintaa tukevien yhteisten toimintojen ja vetovoimaisuuden kehittämisessä ja viestinnässä. Yritysten tiiviin yhteistyön on todettu tuovan paljon synergiaetuja ja mahdollisuuksia luoda toimintamalleja uusien kiertotalouspalvelujen, -tuotteiden ja -asiantuntijuuden kehittämiseen.

Veturiyritykset kokoavat ympärilleen alihankintaverkostoa ja tarjoavat näin liiketoimintamahdollisuuksia pienemmillekin yrityksille. Esiin on noussut koordinoidun alueellisen yhteistyön tarve, jotta Pohjois-Suomen kiertotaloustoimijat löytävät toisensa ja voivat kehittää yhteistyötään osana Välimaan toimintaa.

Toiminnan alkaessa takana ovat haastavat lähtökohdat pitkine lupaprosesseineen. Siihen nähden on ollut hienoa kokea, että CircVol on voinut tukea Välimaan toiminnan ja yhteistyön kehittämistä. Toimijat ovat löytäneet hyvän yhteishengen, joka tukee yhteistyötä jatkossakin.

 

VälimaaTyöpaja

Monipuolista vuoropuhelua

Välimaan ensimmäisen asukastyöpajan idea syksyllä 2019 oli osallistaa paikallisia ihmisiä alueen kehittämiseen. Pohdintaan tulivat uudet tavat vaikuttaa ja osallistua, kun virallisia kuulemisia oli jo tehty ja rakentaminen alkamassa.

Asukkaiden huolenaiheet päätettiin ottaa vielä avoimeen keskusteluun. Huolta herättivät varsinkin liikenne ja alueelle rakentuvan toiminnan vaikutukset vesiin.

Halusimme selvittää, nähdäänkö alueessa hyvääkin, ja mahdollistaa keskustelun suunnitelmista ja teoista toiminnan riskien hallitsemiseksi. Työpajaa toteuttamassa oli yritysten ja viranomaisten edustajia – juuri heitä, joilla on riskinhallinnasta ajankohtaista käytännön tietoa.

Työpajan kolmas teema oli viestintä. Kysyimme asukkailta, mistä asioista ja mitä kanavia pitkin he haluavat tietoa ja mitä palautekanavia käyttää.

Työpajassa luonnosteltiin viestintäsuunnitelma, jonka tekoa jatkettiin yritysten, viranomaisten ja asukasyhdistyksen työpajassa keväällä 2020. Lopputuloksena syntyi Välimaan viestintäsuunnitelma alueen toimijoiden käyttöön.

Välimaan avointen ovien päivä pidettiin syksyllä 2020, jolloin alueen päätiestö oli valmis ja materiaalien käsittely alkanut. Koleasta sadesäästä huolimatta kävijöitä oli yli 70.

Erityisesti heitä kiinnosti, mitä jätteitä alueella käsitellään ja miten, vesien hallinta ja tarkkailu sekä alueella pilotoitava vesiensuojelurakenne. Paljon pohdittiin riskejä, mutta sitäkin, miten paljon hallitummaksi ja turvallisemmaksi jätteiden käsittely on tullut. Työmahdollisuudet kiinnostivat, ja keskustelua syntyi myös siitä, miten Välimaa voisi kehittyä kiertotalousasiantuntijuuden keskittymäksi. Päivän aikana kuultiin paljon paikallista tietoa alueen historiasta ja ympäröivästä luonnosta.

Asukkaille on työpajoissa ja avoimissa ovissa tarjoutunut monipuolinen keskustelumahdollisuus, jota he myös ovat käyttäneet. Ympäristöriskeihin ja kasvaviin liikennemääriin liittyvät huolet ovat edelleen vahvoja, mutta niistäkin on keskusteltu rakentavasti ja toisiaan kuunnellen.

 

Vahva pohja jatkolle

CircVolin kohtaamisten ansiosta Välimaalla on hienot mahdollisuudet kehittyä tunnetuksi kiertotalousyhteistyön tukikohdaksi, johon luotetaan ja johon halutaan mukaan.

Yritysten keskinäinen luottamus ja halu kehittää aluetta yhdessä sekä asukkaiden luottamus alueeseen ja toiminnan hyväksyttävyys ovat vahvistuneet avoimessa vuoropuhelussa ja yhteiskehittämisessä. Tästä on hyvä jatkaa alueen kehittämistä uusienkin yritysten kanssa ja pitää yllä toimintatapoja ja viestintää, joilla hankittu luottamus myös pidetään.

 

Kirjoittaja Satu Välijärvi,

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy,

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Satu on toiminut CircVol-hankkeessa Yhteistoiminnallisen kehittämisen asiantuntijana.

 

6Aika-strategian mukaista CircVol-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto sekä hanketta toteuttavat organisaatiot.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Facebooktwitterlinkedin