Mikrobit töihin biotekniikan pilottilaitoksessa Hämeenlinnassa – jätteistä hyötytuotteita

Synbio Powerlabs havainnekuva laitoksesta.
Facebooktwitterlinkedin

Suomeen rakennetaan pilottilaitos, jossa testataan mikrobien käyttöä teollisuuden jäännös- ja sivuvirtojen jalostuksessa. Jätteitä voidaan mikrobien avulla muuntaa monenlaisiksi hyötytuotteiksi.

Hankkeen takana on bioteknologian startup Synbio Powerlabs Oy, joka on saanut sen toteuttamiseen yhteensä 6,6 miljoonan euron rahoituksen. Vajaat kolme miljoonaa tuli Business Finlandilta, minkä lisäksi yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Nutrecon on tehnyt Synbioon reilun 3,6 miljoonan investoinnin.

Hämeenlinnaan nouseva laitos muodostaa osan laajaa yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven kierto- ja biotaloutta bioteknologian avulla.

Karanojan kiertotalousalueelle sijoitettavassa laitoksessa yhdistyvät biomassan esikäsittely ja täsmäfermententointi. Laitokseen tulee yksi kymmenen kuutiometrin ja yksi viidentoista kuutiometrin bioreaktori.

Laitosta voivat hyödyntää yritykset ja tutkijat, jotka vievät siellä bioteknologisia innovaatioitaan suurempaan mittakaavaan kohti esikaupallista vaihetta.

Mikrobeista on moneen

Elävät solut voidaan valjastaa tuottamaan lähes mitä tahansa, esimerkiksi vaihtoehtoisia proteiineja teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Mikrobien muokkaaminen bioteknologian avulla mahdollistaa myös materiaalien, kemikaalien, lääkkeiden ja polttoaineiden valmistuksen.

“Mikrobien avulla voimme tuottaa materiaaleja kestävistä raaka-aineista fossiilisten resurssien sijaan”, korostaa Synbio Powerlabsin perustajiin kuuluva synteettisen biologian asiantuntija Merja Penttilä, joka toimii myös VTT:n ja Aalto-yliopiston professorina.

Mikrobien tuottamat materiaalit voivat olla vaikkapa muoveja, tekstiilejä tai väriaineita.

“Solut mahdollistavat myös täysin uusien materiaalien luomisen.”

Poistaa pullonkaulan

Alan kehityksen globaalina pullonkaulana on ollut pilottilaitosten puute, johon Hämeenlinnan laitos aikanaan tuo helpotusta. Synbio Powerlabs uskoo sen houkuttelevan myös ulkomaisia toimijoita.

Koelaitoshankkeessa ovat mukana muun muassa jätehuoltoyhtiö Kiertokapula ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Espoolainen Synbio Powerlabs on viime vuonna käynnistynyt biotekniikkayritys, joka on erikoistunut materiaalien, kemikaalien, elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon kehittämiseen ja skaalaamiseen esikaupalliselle tasolle.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Havainnekuva: Synbio. Harvinaislaatuinen bioteknologian pilottilaitos nousee Hämeenlinnaan parin lähivuoden aikana. Laitokseen tulee kaksi bioreaktorilinjaa.

Facebooktwitterlinkedin