Muovijätteen kierrätys helpottuu, kun uusiomuovi pääsee eroon jäteluokituksestaan – Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja muovien EEJ-asetuksesta

Muovijätettä
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on saamassa kansalliset kriteerit sille, milloin mekaanisesti kierrätetty uusiomuoviraaka-aine ei olisi enää jätettä.

Tämä niin kutsuttu muovien EEJ-asetusehdotus (ei-enää-jätettä) lähti lausuntokierrokselle 14. huhtikuuta. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusesityksestä 31. toukokuuta mennessä.

Ei enää jätettä

Asetus säätäisi yksityiskohtaiset arviointiperusteet sen määrittelemiseksi, milloin uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä ja mihin käyttötarkoituksiin arviointiperusteet täyttävää uusiomuovia voisi käyttää.

Kun uusiomuoviraaka-ainetta voisi käyttää tuotteena, sen käyttöön ei enää sovellettaisi jätelainsäädäntöä.

Tämä sujuvoittaisi jäteperäisten muovimateriaalien hyödyntämistä ja tukisi kiertotaloutta. Uusiomuovit voisivat korvata neitseellistä, raakaöljylähtöistä muoviraaka-ainetta valmistuksessa ja tuotannossa.

Ei koske kaikkea muovia

Asetusesityksen mukaan jäteluokitus päättyisi sellaisilta tietyiltä muoviraaka-aineilta, jotka ovat käyneet läpi asiaankuuluvat, ympäristöluvanvaraiset hyödyntämistoimet. Hyödyntämislaitoksella on oltava kolmannen osapuolen sertifioima laadunvarmistusjärjestelmä. Muovijätteisiin ei saisi sisältyä merkityksellistä haitta-aineriskiä.

Sallittuja syöttöpanoksia olisivat esimerkiksi muoviteollisuuden muovijätteet, rakentamisen muovijätteet sekä kotitalouksista, maa- ja metsätaloudesta, puutarhoilta, kaupoista ja teollisuudesta erilliskerätyt muovijätteet.

Myös purkamisesta syntyvä kalvomuovijäte sekä kaupan, teollisuuden ja palveluiden energiajätteistä lajiteltu muovipakkausjäte kuuluisivat sallittujen syöttöpanosten piiriin.

Sen sijaan tällä asetuksella ei voisi päättää esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (SER) peräisin olevien muovijätteiden jäteluokitusta. Asetuksen ulkopuolelle jäisivät myös rakentamisen ja purkamisen jätteistä eroteltu muu muovijäte kuin kalvomuovit sekä kaikki polyvinyylikloridimuovijätteet.

Myös kaikki pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät POP-jätteet rajattaisiin asetuksen ulkopuolelle.

Uusiomuovi on tuote, ei jäte

Yhtenäiset arviointiperusteet jäteluokittelun päättämisestä asettaisivat uusiomuoviraaka-aineen valmistajat yhdenvertaiseen asemaan. Tämä sujuvoittaisi mekaanisen muovinkierrätyksen menettelyitä. Muovin kierrättäjien ei tarvitsisi enää hakea tapauskohtaista ei-enää-jätettä-päätöstä ympäristölupaviranomaisilta.

Lisäksi uusiomuoviraaka-aineen hyödyntäjät voisivat olla varmoja, että materiaali on tuote eikä jäte eikä sen käytöstä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa.

Ehkä koko EU:hun?

Myös Euroopan komissio on valmistelemassa Euroopan unionin laajuisia EEJ-kriteereitä eli englanniksi end-of-waste-kriteereitä kierrätetylle muovijätteelle. Valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2022. Valmistelua vetää komission tutkimuskeskus Joint Reseach Centre.

JRC julkaisee mahdollisesti ehdotuksensa kierrätetyn muovijätteen EEJ-kriteereistä vuoden 2024 alussa. Valmistelussa komissio huomioi mahdolliset kansallisesti säädetyt EEJ-kriteerit.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Elina Saarinen.

Facebooktwitterlinkedin