Muoviteollisuuden vihreän siirtymän ekosysteemihankkeet edenneet hyvin – SPIRIT-ohjelma jo puolivälissä

Kuva: Adobe Stock. Jätemateriaaleista jalostetun ja kierrätetyn uusiomuovin käyttökohteet saattavat tulevaisuudessa laajentua jopa sellaisiin tuotteisiin, joilta edellytetään tiukkoja laatukriteereitä, kuten elintarvikepakkauksiin.
Facebooktwitterlinkedin

Muoviteollisuuden vihreää siirtymää ja kestävyysmurrosta edistävä, nelivuotinen SPIRIT-ohjelma (Sustainable Plastics Industry Transformation) on edennyt puoliväliin.

Ohjelmapäällikkö ja veturiyrityksenä toimivan Borealis Polymersin muovien kiertotalouden päällikkö Jaakko Tuomaisen mukaan tutkimus- ja kehitysohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin.

”Olen tyytyväinen siihen, missä vaiheessa olemme ekosysteemien rakentamisessa ja yhteisten projektien käynnistämisessä”, Tuomainen kehuu.

Ohjelmassa on käynnistynyt jo 11 ekosysteemihanketta, ja lisää on työpöydällä.

”Toivottavasti saamme kevään aikana positiivisia päätöksiä useammasta projektista”, Tuomainen odottaa.

45 kumppaniorganisaatiota

SPIRIT-ohjelman ensimmäinen puolisko on ollut yhteistyöverkostojen, tutkimus- ja kehitystyön sekä hankkeiden rakentamista. Ohjelman toisella puoliskolla on luvassa tuloksia, jotka toteuttavat osaltaan muoviteollisuuden vihreää siirtymää.

Mukaan on saatu yli 45 kumppaniorganisaatiota yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja eri alojen yrityksistä.

Ekosysteemihankkeet liittyvät niin uusiutuviin raaka-aineisiin, muovien kierrätykseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuin vihreän siirtymän mahdollistamiseen.

Esimerkiksi VTT:n johtama Forest CUMP -tutkimushanke selvittää teollisuuden hiilidioksidipäästöjen talteenottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä muovituotteiden raaka-aineena.

Toinen merkittävä hanke edistää Oy Plastex Ab:n johdolla uusiomuovien hyödyntämistä elintarvikehyväksyntää vaativissa tuotteissa.

Cajo Technologies vetää Zero Ink -hanketta, jossa tutkitaan kierrätystä hankaloittavien etikettien korvaamista lasermerkinnöillä. Menetelmä lisää jäljitettävyyttä ja datan hallintaa tuotteen koko elinkaareen.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

SPIRIT-ohjelmassa toteutetaan tutkimusta, testausta, pilotointeja ja demonstraatioita, joilla kehitetään esimerkiksi kierrätysteknologioita. Muovituotteiden käyttöikää on tarkoitus pidentää muun muassa tuotesuunnittelun ja uudelleenkäytön avulla.

SPIRITin kumppanit tutkivat myös, kuinka parantaa keräys- ja lajittelumenetelmiä kierrätyksen tehostamiseksi.

Viimeisimmistä myönteisistä kehitysaskeleista ohjelmassa Tuomainen nostaa esiin erityisesti ponnistelut korvata fossiilisia syöttöaineita kuten nestekaasua ja naftaa uusiutuvilla syöttöaineilla muovin tuotannossa.

Tälle aihealueelle on SPIRITissä omistettu oma työpakettinsa.

Borealiksen oma tavoite on, että vuonna 2030 Porvoon Kilpilahden tuotannon syöttöaineista jo kolmasosa olisi uusiutuvia tai kierrätettyjä.

Uusiutuvien raaka-aineiden kuten sivuvirroista ja jätteistä saatavan biomassan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen materiaaleiksi nousee ohjelmassa entistä vahvemmaksi tutkimusalueeksi.

Hiili talteen ja kiertoon

Borealis aikoo myös leikata omien tuotantolaitostensa päästöjä. SPIRIT-ohjelma tavoittelee laajemminkin hiilineutraalia muovituotantoa.

Vaikka hiilineutraaliustavoite on vielä kaukana, ohjelma kartoittaa oikeaa reittiä ja etsii tutkimuksen avulla sopivia työkaluja tavoitteeseen päästäkseen.

”Uskon, että saamme käyntiin jo tämän kevään aikana uusia tutkimusprojekteja, jotka liittyvät uusiutuviin syöttöaineisiin ja toisaalta hiilen kierrättämiseen ja tuotannon hiilineutraalisuuteen”, Tuomainen sanoo.

Kuva: Elina Saarinen. PlastLIFE- ja SPIRIT-ohjelmien sekä yhteistyökumppaniverkoston asiantuntijat tapasivat marraskuussa Espoon Otaniemessä.
Kuva: Elina Saarinen. PlastLIFE- ja SPIRIT-ohjelmien sekä yhteistyökumppaniverkoston asiantuntijat tapasivat marraskuussa Espoon Otaniemessä.

Mikä SPIRIT?

SPIRIT-ohjelma (Sustainable Plastics Industry Transformation) käynnistyi keväällä 2022 ja jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Veturina toimii Borealis, joka on sitoutunut satsaamaan 50 miljoonaa euroa muovien kestävyyssiirtymän vauhdittamiseen.

Business Finland rahoittaa ohjelmaa 20 miljoonalla. Lisäksi Business Finland tarjoaa 50 miljoonan euron rahoituksen kumppaneiden tki-projekteihin.

SPIRIT-ohjelman ekosysteemissä ovat mukana muun muassa Aalto, Cajo, Clic Innovation, Suomen ympäristökeskus, Fortum, Green Fuel Nordic, Lamor, Muovipoli, Muoviteollisuus ry, Neste, Orthex, Plastex, Prefere Resins, Rani Plast, Resiclo, Salpakierto, Spinverse, Sulapac, Sumi Oy, Suomen Pakkaustuottajat, Uponor, Valmet, Vantaan Energia, VTT, Wastewise Group, Wipak sekä Åbo Akademi.

www.spiritprogramme.com

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Jätemateriaaleista jalostetun ja kierrätetyn uusiomuovin käyttökohteet saattavat tulevaisuudessa laajentua jopa sellaisiin tuotteisiin, joilta edellytetään tiukkoja laatukriteereitä, kuten elintarvikepakkauksiin.

Facebooktwitterlinkedin