Myrkkypilven vaara hälveni Padasjoella

Jätteiden siirtämisessä tarvittiin järeitä suojavarusteita.
Facebooktwitterlinkedin

10.4.2014

Pahin onnettomuuden ja ympäristövahingon vaara on ohi Padasjoella. Kemikaalijätehuoltoon ja -turvallisuuteen erikoistunut työryhmä sai huhtikuun alussa siirrettyä kaikkein vaarallisimmat jätteet pois PP-Recycling Ltd:n jättämästä varastosta Padasjoen Valutiellä.

”Varastosta on nyt viety pois yhteensä 600 tonnia vaarallisia jätteitä. Ne on viety Ekokemille käsiteltäväksi”, kertoo jätevaraston tyhjennys- ja käsittelyoperaation projektipäällikkö Juha Roivainen Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy:stä.

Vuonna 2012 konkurssiin ajautuneelta PP-Recycling Ltd:ltä jäi varastoon yli 1 500 tonnia jätteitä. Jätteitä oli varastoitu kymmenkertainen määrä ympäristölupaan nähden.

Evakuointiin varauduttiin

Yhtiö oli varastoinut rakennukseen mm. syövyttäviä, myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä nestemäisiä jätteitä. Varastossa oli raskasmetallipitoisia jätenesteitä, happo- ja emäsjätteitä, syanidipitoisia jätevesiä ja liuotinpitoisia jätevesiä.

Jätteiden varastointiin ja siirtelyyn liittyi suuria turvallisuusriskejä.

”Samassa rakennuksessa säilytettiin vahvoja happoja ja syanidiliuoksia. Jos ne olisivat päässeet yhteen, olisi syntynyt vetysyanidia eli sinihappoa, joka on hengenvaarallista”, Roivainen kertoo.

”Siellä oli myös paloturvallisuusriski. Happokontteja oli puulavoilla. Vahva happo voi sytyttää puulavan itsestään palamaan”, Roivainen jatkaa.

Hämeen ELY-keskus oli määrännyt konkurssipesän toimittamaan jätteet asianmukaiseen käsittelylaitokseen viime vuoden toukokuuhun mennessä, mutta määräyksiä ei noudatettu.

Viime kesänä varastossa sattui useita kemikaalivuotoja. Pelastuslaitos oli varautunut onnettomuuteen ja tarvittaessa evakuoimaan lähiseudun väestöä.

”Pelastustoimi arvioi, että tilanne oli hyvin vakava. Mahdollisuus siihen, että siellä olisi tapahtunut jotain hallitsematonta, oli melko lähellä”, toteaa ylitarkastaja Kari Leinonen Hämeen ELY-keskuksesta.

Kun PP-Recyclingillä, sen kiinteistöyhtiöllä tai konkurssipesällä ei ollut varaa jätevaraston siivoamiseen, jätehuolto päätettiin lokakuussa järjestää kiireellisenä valtion rahoituksella.

Ei kunnon vuotoaltaita

Projektia vetämään valittiin Hannu Salonen Ympäristöpalvelut. Käytännön työtä on tehnyt kolmesta neljään työntekijää Ekokemiltä. Työt alkoivat tammikuussa ja jatkuvat syksyyn.

Ennen kuljetusoperaatiota jäteliemet täytyi siirtää uusiin kontteihin, sillä käytössä olleet kontit olivat osin huonokuntoisia. Suurin osa konteista oli vanhentuneita eikä täyttänyt enää kuljetusmääräyksiä. Osa konteista oli jo vuotanut. Työ edellytti jatkuvaa suojavarusteiden käyttöä.

Konttien sisältö piti myös määritellä uudelleen kontituksen edetessä, sillä konttimerkintöihin ei voinut luottaa. Jätteitä oli konteissa myös sekaisin.

”Syanidit ja vaarallisimmat hapot on nyt poistettu, joten pahinta mahdollista skenaariota ei voi enää tapahtua”, Roivainen sanoo.

Vaikka pahin turvallisuusriski on nyt vähentynyt, ympäristövahingon vaara on yhä olemassa. Varastossa on vielä 900 tonnia nestemäisiä jätteitä ja jäteliuoksia, jotka odottavat kuljetusta asianmukaiseen käsittelyyn.

Kontit voivat yhä vuotaa eikä rakennuksessa ole kunnollisia vuotoaltaita, jotka estäisivät vuotojen pääsyn maaperään.

”Pohjavedestä rakennuksen läheisyydestä on mitattu kohonneita metallipitoisuuksia, mutta emme tiedä, johtuuko se tämän kiinteistön toiminnasta”, Roivainen sanoo.

”Määrätietoista toimintaa”

PP-Recycling Ltd avasi vuonna 2008 Padasjoella pilottilaitoksen, jonka piti käyttää patentoitua happotislausmenetelmää piirilevy- ja pintakäsittelyteollisuuden liuosten käsittelyyn.

”Ilmeisesti happotislausmenetelmä ei toiminut kuten laboratoriossa. Yhtiö oli silti jatkanut vaarallisten jätteiden vastaanottoa”, Roivainen ihmettelee.

Hämeen ELY-keskuksen mukaan toiminnanharjoittaja oli laiminlyönyt ympäristöluvan velvoitteet. ”Tässä tapauksessa uuden teknologian käyttöönotto ei ole se syy, miksi päädyttiin tähän lopputulokseen. Syy on jossain muualla”, Kari Leinonen Hämeen ELY-keskuksesta epäilee.

”Näyttää siltä, että toimijat alkoivat jossain vaiheessa toimia määrätietoisesti ja tarkoitushakuisesti säännösten vastaisesti. Se ei voinut olla pelkkää huolimattomuutta”, Leinonen arvioi.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä ympäristön turmelemisena ja kirjanpitorikoksena. Tutkinnanjohtaja Gunnar Golnick Hämeen poliisilaitokselta kertoo, että epäillyn asemassa on nyt kuultu kolmea henkilöä, joista kaksi on vastannut PP-Recyclingin toiminnasta ja yksi on ollut yhtiössä työntekijänä.

”Esitutkinta on loppusuoralla. Sen jälkeen tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan”, Golnick sanoo.

PP-Recycling Ltd ei lupaviranomaisen valvontatoimista ja kirjallisesta kehotuksesta huolimatta vähentänyt jätevarastoa eikä asettanut vakuutta, joka olisi korvannut jätehuoltokustannukset maksukyvyttömyystilanteessa.

Lupaviranomainen huomautti yhtiötä luvanvastaisesta toiminnasta jo vuonna 2011. Vuonna 2012 käynnistetyt hallintopakkoprosessit kuitenkin raukesivat yhtiön konkurssiin.

”Olisi varmaan pitänyt reagoida nopeammin valvontatoimien suhteen jo silloin, kun valvojalle syntyi epäily, että jätevarasto on suurempi kuin luvassa on sallittu. Mutta en usko, että tiukempi valvontakaan olisi tässä tapauksessa muuttanut kokonaistilannetta”, Leinonen pohtii.

Hän kertoo, että lupakäytäntöjä on joka tapauksessa sittemmin kehitetty. Esimerkiksi jätevakuus on asetettava nykyisin heti toiminnan alkaessa.

Yli miljoonan euron projekti

PP-Recyclingin jälkien siivoamiseen on jouduttu ottamaan rahaa valtion budjetista.

Siivousprojekti on Roivaisen arvion mukaan maksanut tähän mennessä noin 800 000 euroa, ja tulee todennäköisesti maksamaan vielä ainakin puoli miljoonaa. Alustava arvio oli miltei kaksi miljoonaa euroa.

”Olemme edenneet nopeammin kuin alun perin arvioitiin. Ekokem on tehnyt kontitustyön tehokkaasti. Ekokemillä on hyvät menetelmät, asiantuntemus, kokemus ja kulttuuri tällaiseen työhön. Nyt lähes kaikki on uusissa konteissa ja järjestyksessä”, Roivainen kommentoi.

Facebooktwitterlinkedin