Näin siirrymme kiertotalouteen

Maatalouden ja ruoantuotannon pitäisi muuttua
Facebooktwitterlinkedin

Sadat yritysjohtajat ja asiantuntijat ovat koonneet selkeät toimintaohjeet kiertotalousmurroksen toteuttamiseksi. Näin pystymme tuottamaan kiertotalouden periaattein ruokaa, tekstiilejä, muoveja, elektroniikkaa ja konekantaa.

200 asiantuntijaa yli sadasta yrityksestä ja julkiselta sektorilta on saanut valmiiksi kahden vuoden urakan.

PACE eli kiertotalouden vauhdittamiseksi perustettu foorumi (Platform for Accelerating the Circular Economy) on koonnut ohjelmapaketin. Se sisältää tavoitteet ja toimet kiertotalouden vauhdittamiseen viidellä sektorilla.

Circular Economy Action Agenda -ohjelma listaa, kuinka yritykset, hallitukset, tutkijat, kuluttajat ja yhteiskunnan toimijat voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyössä muiden kanssa tehdä kiertotaloudesta totta.

Jokainen ohjelmaraportti asettaa kymmenen tavoitetta, joilla vauhditetaan muutosta ja poistetaan esteitä.

 

Ohjelma haastaa nykytalousmallin

”Työryhmä on koonnut parhaat kiertotalouskäytännöt. Ne ovat jo kaikkien saatavilla. Kiertotalous itsessään on työkalu, jonka avulla rakennamme joustavaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa, tuemme biodiversiteettiä ja vahvistamme kattavaa kasvua ilman, että käytämme luonnonvarat loppuun”, sanoo PACEn hallituksen puheenjohtaja, Philips-yhtiön toimitusjohtaja Frans van Houten.

Hän puhui ohjelman lanseeraustilaisuudessa 4. helmikuuta. Webinaaria seurasi tuhansia ihmisiä.

Ellen MacArthur totesi tilaisuudessa, että kiertotaloudesta tulee koronapandemian jälkeisen elvytyksen tärkein pilari.

”Olemme vasta alussa, ja kiertotalouden toteuttaminen on iso haaste”, hän sanoi, mutta uskoo PACEn ohjelman auttavan muutoksessa.

”Ei ole kyse vain materiaalien sykleistä, vaan koko talous toimii eri tavalla. Kasvu on parempaa ja skaalautuvaa. Kiertotalous kytkee talouskasvun irti luonnonvarojen kuluttamisesta”, MacArthur sanoi.

Ohjelma lähteekin haastamaan nykyistä talousmallia:

”Nykyinen lineaarinen talousmalli on aiheuttanut ilmastokriisin ja biodiversiteettikadon rikkomalla planeetan kantokyvyn rajat. Meidän on muutettava talousmalliamme ja saavutettava kestävä kehitys”, painottaa Tokion yliopiston professori Naoko Ishii.

Hän pitää PACEn kehittämiä ohjeita hyvänä käytännön työkaluna nykyisen talousmallin haastamisessa ja kiertotalouteen siirtymisessä.

Paneeli Pace

Kiertotalous leikkaisi puolet päästöistä

YK:n ympäristöohjelma UNEPin johtaja Inger Andersen pitää kiertotaloutta vastauksena sekä ilmastokriisiin, biodiversiteettikriisiin että ylikulutuksesta aiheutuvaan kemikaali- ja jätekriisiin.

PACE arvioi, että kiertotalouden keinoin pystyttäisiin vähentämään jopa 45 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä.

Päästövähennykset syntyvät, kun muutetaan tapoja, joilla nyt valmistamme ja kulutamme tuotteita ja materiaaleja.

PACE laskee myös, että kiertotalous synnyttäisi 3,8 triljoonan euron talousvaikutukset.

 

Tiekartoissa näkyy työpaikkoja

Seuraavat World Circular Economy Forumin isäntämaat, Hollanti ja Kanada, vauhdittavat kiertotaloutta edelläkävijöiden joukossa.

Kanada on juuri käynnistänyt oman Zero Plastic Waste -strategiatyönsä, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen kansainvälisesti.

Hollanti puolestaan vietti helmikuun alussa kiertotalousviikkoa.

”Pääministerimme on sanonut, että muutos kiertotalouteen tulee olemaan pysyvä ja ylittämään hallituskaudet”, Hollannin ympäristöministeri Stientje van Veldhoven kertoo.

Tilaisuudessa kuultiin myös, että Chile on juuri viimeistelemässä kiertotalouden tiekarttaansa. Politiikkatyökalusta otetaan mallia 10 muussa Latinalaisen Amerikan maassa.

”Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueilla kiertotalous voi synnyttää 4,8 miljoonaa työpaikkaa”, Chilen ympäristöministeri Carolina Schmidt näkee.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen korostaa, että kiertotalous tarkoittaa väistämättä disruptiota: se sekä synnyttää uusia työpaikkoja, että tuhoaa osan vanhoista. Kataisen mukaan onkin huomioitava muutoksen sosiaaliset aspektit ja satsattava esimerkiksi koulutukseen.

 

Uutta arvoa yhteistyössä

Maailman talousfoorumin johtaja Dominic Waughray sanoo, että kiertotaloudesta tulee valtavirtaa. Tarvitaan vain, että 15–20 prosenttia kunkin alan johtavista toimijoista sitoutuu kiertotalouden toimintamalleihin.

Accenturen vastuullisuusjohtaja Peter Lacy uskoo, että pandemian jälkeen bisnes on kypsä ylisektoraaliselle yhteistyölle, jota kiertotalous edellyttää:

”Nyt tarvitaan teknologisia innovaatioita ja kumppanuutta yli sektorirajojen. Tämä on valtava tilaisuus luoda uutta arvoa.”

PACE aikookin käynnistää jo tänä vuonna uuden, tähän liittyvän projektin. PACEn johtaja David MGinty kertoi, että tarkoituksena on selvittää, kuinka maailmankauppa voisi edistää kiertotaloutta.

Älypuhelinjätti Apple on mukana projektissa.

”Kierrätysmateriaalien turvallinen ja avoin liikkuvuus täytyy taata”, Applen ympäristöasioista vastaava varajohtaja Lisa Jackson korostaa.

”Meidän visiomme on valmistaa jonain päivänä tuotteemme joko kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista. Esimerkiksi harvinaisia maametalleja ei ole kierrätettynä paljoa saatavilla. Meidän on edistettävä parhaiden kierrätysmenetelmien ja -laitosten syntymistä ja purkaa logistiikka- ja politiikkaesteitä”, Jackson sanoi tilaisuudessa.

Apple aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mutta yhtiö aikoo myös rakentaa syklisen tuotantoketjun, josta muut voivat ottaa mallia.

Lue ohjelmaraportit: https://pacecircular.org/action-agenda

 

 

Viisi toimintaohjelmaa

 

PACEn viisi ohjelmaraporttia esittelevät, kuinka tietyt toimialat voisivat toimia kiertotalouden mukaisesti. Ohjelmaraporteissa on myös listattu kymmenen toimenpide-ehdotusta.

Ruoka

Kiertotalouden mukaisesti toimiva elintarviketuotanto olisi monipuolinen, tasapainossa luonnon kanssa ja se minimoisi ruokahävikin. Tällä hetkellä 75 prosenttia ruoantuotannosta nojaa 12:een kasvi- ja viiteen eläinlajiin. Nykyisin ainoastaan kaksi prosenttia ruoan, sivuvirtojen, ruokahävikin ja elintarvikejätteiden sisältämistä arvokkaista ravinteista kierrätetään takaisin ruoantuotantoon. Ne pitäisi käyttää kierrätyslannoitteina, eläinten rehuna tai tekstiilituotannon raaka-aineina.

10 toimenpidettä:

1) Siirrytään planetaariseen ruokavalioon

2) Tuetaan kestävää maataloutta, esimerkiksi luonnon prosesseja jäljittelevää permakulttuuria

3) Luodaan alkutuottajille kannustimia

4) Puututaan ruokahävikkiin

5) Tutkitaan hävikin ympäristövaikutukset

6) Selvitetään hävikin kustannusvaikutukset

7) Tehdään hävikistä lannoitteita, raaka-aineita ja rehua

8) Luodaan markkinat maatalouden sivuvirroille

9) Korvataan keinolannoitteita kierrätyslannoitteilla

10) Lisätään jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä tiedolla

 

Tekstiilit

Kiertotalouden mukainen tekstiiliteollisuus käyttäisi uusiutuvia, kierrätettyjä tai turvallisia raaka-aineita ja materiaaleja. Vaatteita käytetään pidempään. Käytön jälkeen tekstiilit palautuvat takaisin tekstiilituotantoon.

10 toimenpidettä:

1) Luodaan kannustimia kiertotalouden mahdollistavalle vaatesuunnittelulle

2) Tuotetaan neitseelliset kuidut kestävästi

3) Muutetaan muodin kulutustapoja suosimaan pitkäikäisyyttä

4) Tuetaan kiertotalouden mukaisia bisnesmalleja

5) Hillitään käytettyjen tekstiilien vientiä esimerkiksi laatukriteerein

6) Koordinoidaan keräys, lajittelu ja kierrätys

7) Rahoitetaan teknologiaa ja luodaan standardit lajitteluun

8) Parannetaan kierrätysmateriaalien kilpailukykyä, esimerkiksi veroeduin ja kierrätyssisältövaatimuksin

9) Kohennetaan tekstiilialan työoloja

10) Selvitetään kiertotaloussiirtymän sosioekonomiset vaikutukset

 

Muovit

 

Ohjelma toteaa, että muovijäte pitäisi käytön jälkeen kerätä ja kierrättää tai kompostoida. Nykyisin globaalisti vain 14 prosenttia muovipakkausjätteestä kerätään talteen. Muovipakkauksia täytyisi käyttää uudelleen ja vähentää kertakäyttömuovia. Muoviteollisuuden täytyisi siirtyä käyttämään uusiomuoveja tai uusiutuvia raaka-aineita neitseellisten, fossiilipohjaisten materiaalien sijasta.

10 toimenpidettä:

1) Luovutaan ”turhasta ja ongelmallisesta” muovista. Ensin on määriteltävä, mitä se on.

2) Tuetaan kierrätettävien ja uudelleenkäytettävien muovipakkausten suunnittelua.

3) Ratkaistaan muovien kierrätyksen hygienia- ja elintarviketurvallisuusongelmat

4) Kannustetaan kuluttajia muovien uudelleenkäyttöön

5) Tuetaan kiertotalouden mukaisia bisnesmalleja

6) Rahoitetaan toimivia keräysjärjestelmiä

7) Koordinoidaan ja rahoitetaan keräys- ja kierrätyslaitosinfrastruktuuria

8) Lisätään uusiomuovien kilpailukykyä markkinoilla

9) Kohennetaan muovinkeräyksen työoloja

10) Selvitetään uusiutuvien raaka-aineiden käytön sosioekonomiset vaikutukset

IT-laitteen valmistusta

Elektroniikka

 

80 prosenttia elektroniikkalaitteista päätyy käytön jälkeen hukkateille. Vuonna 2019 syntyi 54 miljoonaa tonnia romua. Alle viidesosa laitteista kerätään ja kierrätetään. Näin menetetään vuosittain 48 miljardin euron edestä metalleja ja arvokkaita raaka-aineita.

Kiertotaloudessa elektroniikkalaitteet valmistetaan kierrätetystä ja kierrätyskelpoisesta materiaalista. Tuotteita ja niiden osia käytetään pitkään. Käytöstä poistuvat laitteet kerätään talteen ja kierrätetään teknologisesti edistyneellä ja tehokkaalla tavalla.

10 toimenpidettä:

1) Luodaan kannustimet kiertotalouden mukaiselle suunnittelulle

2) Kannustetaan laitevalmistajia käyttämään kierrätettyjä materiaaleja

3) Ohjataan kuluttajia vaatimaan kiertotalouden mukaista elektroniikkaa

4) Tuetaan kiertotalouden mukaisia bisnesmalleja

5) Kehitetään takaisinottojärjestelmiä

6) Tehostetaan keräys- ja jätehuoltojärjestelmiä, esimerkiksi harmonisoimalla tuottajavastuuvaatimukset globaalisti

7) Luodaan hallitut käytettyjen laitteiden jälkimarkkinat Baselin sopimuksen rajoissa

8) Koordinoidaan lajittelu-, esikäsittely- ja kierrätyslaitosinfrastruktuuria

9) Lisätään investointeja keräykseen ja kierrätykseen

10) Kohennetaan elektroniikkaketjun työoloja

 

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden konekanta

 

PACEn viides ohjelmaraportti käsittelee pitkäikäisiä koneita ja laitteita, jotka pitävät yhteiskunnan pyörimässä ja mahdollistavat valmistavan teollisuuden tuotannon (Capital Equipment). Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi junat ja lentokoneet, hissit, datakeskukset, lääketieteen kuvantamislaitteet ja toimistokoneet.

Tämä sektori käyttää vuosittain 7,2 miljoonaa tonnia raaka-aineita, kuten arvometalleja ja mineraaleja. Kiertotaloudessa sektorin tuotteet veisivät vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja. Suoritteita tarjottaisiin palveluina ja tuotteet kestäisivät uudelleenkäytössä. Raaka-aineet kiertäisivät takaisin valmistukseen käytön jälkeen.

10 toimenpidettä:

1) Tuetaan kiertotalouden mukaista suunnittelua

2) Hankinnoissa ja kulutuksessa siirrytään tuote palveluna -malleihin

3) Pidennetään käyttöikää ja parannetaan käyttöastetta

4) Palautetaan tuotteet takaisin valmistajalle käytön jälkeen

5) Kehitetään jälkimarkkinoita lisäämällä läpinäkyviä ja vastuullisia käytäntöjä Baselin sopimuksen rajoissa

6) Koordinoidaan yhteistyötä ja uudelleenvalmistusta

7) Kannustetaan investointeja uudelleenkäyttöön

8) Parannetaan käytettyjen osien saatavuutta valmistajille

9) Hyödynnetään digitaalista teknologiaa kiertotalouden edistämisessä

10) Arvioidaan kiertotalousmurroksen vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Teksti: Elina Saarinen, kuva: Scanstockphoto ja kuvankaappaus webinaarista.

Facebooktwitterlinkedin