Tiekartta kiertotalouteen julki

Facebooktwitterlinkedin

Sopeutujasta edelläkävijäksi

21.9.2016

Suomi on julkistanut ensimmäisenä maailmassa kokonaisvaltaisen tiekartan kohti kiertotaloutta. Suomen tavoitteena on olla kiertotalouden globaali kärkimaa vuonna 2025.

Sitra on koonnut tiekarttaan viisi painopistealuetta, avainhankkeita ja lukuisia pilotteja sekä poliittisia toimenpiteitä. Ideoita ja kommentteja on kartoitettu työryhmissä, sidosryhmätilaisuuksissa, asiantuntijahaastatteluissa ja avoimessa ideahaussa. 250 ideaa on muhimassa, ja näistä 64 toteutetaan ensimmäisessä aallossa.

”Missään muualla ei ole rakennettu näin holistista tiekarttaa kiertotalouteen”, totesi Sitran yliasiamies Mikko Kosonen tiekartan julkistamistilaisuudessa 21.9. Finlandia-talossa.

 

Demolaitos nappaa talteen arvometallit

Suomen edelläkävijyyttä tavoitellaan viiden toisiinsa linkittyvän painopistealueen kautta: Kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet.

Ruokajärjestelmissä vähennetään ruokahävikkiä sekä tuetaan maatalouden biokaasujärjestelmiä ja orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita.

Metsästä halutaan tuotteita, joilla on arvoa. Materiaalivirtojen optimaalista höydyntämistä haetaan teollisilla symbiooseilla.

Teknisissä kierroissa uusioraaka-aineiden hyödyntämistä edistetään esimerkiksi julkisilla hankinnoilla ja uusilla vaatimuksilla. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiprosessissa olisi kuvattava sivuvirtojen ja maamassojen hyötykäyttö. Ekosuunnittelun vaatimukset sisällytetään tuotesuunnitteluun ja rakentamiseen. Teknologiateollisuus ry suunnittelee sähkö- ja elektroniikkaromun demolaitosta ja palvelualustaa, joka ottaisi talteen myös harvinaiset maametallit ja muut arvoaineet.

Liikkumisesta ja kuljettamisesta halutaan tehdä fossiilitonta jakamistaloudella ja älykkäillä ratkaisuilla.

Rahoitus, viennin edistäminen, julkiset hankinnat, koulutus ja tutkimus sekä sääntelyn esteiden purkaminen on listattu kiertotalouden yhteisinä toimina. Näitä moni julkaisutilaisuuteen osallistunut piti koko tiekartan onnistumisen kulmakivinä.

Työ jatkuu nyt muun muassa ohjausryhmän johdolla, jota vetää ministeri Kimmo Tiilikainen.

Tiekartta on luettavissa Sitran sivuilla: www.sitra.fi/kierrollakarkeen

Tiekartasta ja kiertotalouden toimista kerrotaan lisää myös tulevissa Uusiouutisten numeroissa.

Facebooktwitterlinkedin