Nesteen ja Solar Foodsin vetyhankkeille suurrahoitus Business Finlandilta

Solar Foodsin Soleiinia
Facebooktwitterlinkedin

Business Finland on myöntänyt suomalaisille vihreän vedyn hankkeille yhteensä yli 60 miljoonan euron rahoituksen.

Neste Oyj:n Ipcei-projekti saa 27,7 miljoonaa euroa ja Solar Foods Oy:n 33,6 miljoonaa euroa.

Ipcei on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke.

EU:n komissio myönsi sekä Nesteen että Solar Foodsin hankkeille Ipcei-statuksen vuonna 2022.

Suomi osallistuu Ipcei-kokonaisuuteen kolmella hankkeella. Päätös kolmannesta projektista tehdään alkuvuoden 2023 aikana.

Vety-Ipcei-hankkeiden tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Suomi tavoittelee edelläkävijyyttä vetytaloudessa.

Polttoaineista proteiineihin

Neste kehittää ja toteuttaa Ipcei-projektissaan ratkaisuja vihreän vedyn tuotantoon ja vedyn jatkohyödyntämiseen yhtiön jalostamoprosesseissa.

Solar Foods hyödyntää elektrolyysillä tuotettua vihreää vetyä ja talteenotettua hiilidioksidia  elintarvikeproteiininsa tuotantoprosessissa. Ipcei-hankkeessaan yritys valmistelee teollisen mittakaavan laitostaan, jonka ensimmäinen vaihe on Vantaalle toteutettava demonstraatiolaitos.

Vetyhankkeet tukevat osaltaan Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Rahoituksen ansiosta suomalaiset yritykset pääsevät osaksi Euroopan strategisia arvoketjuja ja edelleen globaaleille markkinoille.

Rahoitettavien hankkeiden on noudatettava EU:n ilmastokriteeriä ja ei merkittävää haittaa -periaatetta (do no significant harm, DNSH), joka tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Kuva: Solar Foods.  Ilmakehän hiilidioksidista syntyvää proteiinia voidaan hyödyntää Solar Foodsin mukaan monenlaisissa elintarvikkeissa.

Facebooktwitterlinkedin