Oleellista on mitä jätteelle tehdään – ei, että astiat tyhjenevät

Facebooktwitterlinkedin

Talouskasvu perustuu jatkuvasti kasvavalle luonnonvarojen käytölle. Tämä johtaa kovaa vauhtia suureneviin ympäristöongelmiin ja siihen, että monista raaka-aineista alkaa olla pula. Luonnonvarojen tuhlailun kestämättömyys on ilmeistä ja näkyy ympärillämme monin tavoin.

Näiden paineiden keskellä ympäristö- ja jätetoimiala on muuttunut poikkeuksellisen nopeasti. Yleisön ja kuluttajien arvostukset muuttuvat, samoin lainsäätäjien vaatimukset. Yleinen käsitys siitä, miten jäte- ja ympäristöasioita on hoidettava, muuttuu. Ympäristö- ja jätealan asiakkaiden ja alalla toimivien yritysten silmissä jätteistä on tullut resurssi.

Ei riitä, että jätteet kuljetetaan pois asiakkaiden silmistä. Asiakkaiden ja ympäristöyritysten tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja palauttaa syntyvät jätteet mahdollisimman hyvin kierrätyksen tai muun hyötykäytön kautta uudelleen materiaalikiertoon. Jäte voidaan nähdä mahdollisuutena, ei ainoastaan välttämättömänä kustannuksia aiheuttavana pahana.

Pois silmistä, astiat tyhjiksi -periaate liittyy aikakauteen, jolloin jätteiden osoite oli kaatopaikka ja jätteiden tärkein ominaisuus oli kuljetuksen ja loppusijoituksen hinta. Nopeassa tahdissa päällimmäiseksi on noussut jätteestä saatava suoranainen taloudellinen hyöty tai ympäristöhyöty. Yritykset ovat entistä kiinnostuneempia esim. edistämään jätteidensä kierrätystä tai pienentämään hiilijalanjälkeä.

Joukko yrityksiä, joiden toiminta keskittyy jätteiden käsittelyyn luonnonvarana, joka on hyödynnettävä turvallisesti, perustivat vuodenvaihteessa uuden liiton nimeltä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry. Liiton jäseninä tätä kirjoitettaessa ovat: Delete Group Oy, Eerola Yhtiöt Oy, Ekokem Oy Ab, Envor Group Oy, Kuusakoski Oy, Veikko Lehti Oy, Paperinkeräys Oy ja Stena Recy-cling Oy. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 700 M€. Tämä on mer-kittävä osuus Suomen koko jäte- ja ympäristötoimialan liikevaihdosta.

Näiden yritysten näkemyksen mukaan jäte- ja ympäristöalaa koskeva yhteis-kunnallinen keskustelu on jäänyt jälkeen toimialalla tapahtuneesta muutoksesta. Kuva toimialasta ei enää vastaa alalla toimivien yritysten todellisuutta. Keskustelu käsittelee pääsääntöisesti yhdyskuntajätteen sekajäteosuuden kuljetus-kysymyksiä. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut jätelajit, jotka ovat n. 98 % jätteistä sekä ylipäänsä jätteiden käsittelyn tuomat hyödyt.

Yhtiöt etsivät pitkään vuosina 2011 ja 2012 tapaa tuoda näkemyksensä esille olemassa olevan järjestökentän kautta, mutta päätyivät lopulta selvitysten jälkeen perustamaan ympäristöalalle uuden liiton. Liiton tavoitteena on tuoda alan edunvalvontaan sekä julkiseen keskusteluun mukaan ympäristöalan rooli yritysten tuottavuuden parantamisessa ja luonnonvarojen säästämisessä.

Timo Piekkari
hallituksen puheenjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
toimitusjohtaja, Ekokem Oy Ab

Facebooktwitterlinkedin