Pakkausjäteasetuksen luonnos antaa jatkoaikaa

Minne palauttaa tölkit?
Facebooktwitterlinkedin

Ympäristöministeriön tuoreen pakkausjätteen asetusluonnoksen perusteella tuottajien on jatkossa ylläpidettävä vähintään 2000:a lasin, metallin ja kartongin keräyspistettä kutakin.

Jos tuottajat tyytyvät tähän vähimmäismäärään, tämä karsisi Suomesta noin 2 500 lasin- ja 2 400 metallinkeräyspistettä.

On todennäköistä, että pisteet katoaisivat pienistä taajamista ja haja-asutusalueilta ja siirtyisivät pääosin markettien yhteyteen.

Ympäristöministeriö toivoo, että kunnat ja tuottajat järjestäisivät jatkossa pakkausjätteen vastaanottoverkoston yhteistyössä. Yhteistyöstä on tulossa muutos jätelakiin.

Ministeriö antoi luonnoksensa pakkausjäteasetukseksi lausuntokierrokselle heinäkuun alussa. Aikaa lausuntojen antamiseen heltisi syyskuun 6. päivään saakka.

Valmistelun viivästymisen takia pakkausten tuottajille annetaan enemmän aikaa valmistautua vaatimusten voimaantuloon. Pakkausten täysi tuottajavastuu astuisi voimaan vasta toukokuussa 2015. Keräys- ja kuljetusverkoston valmisteluun olisi aikaa tammikuuhun 2016 saakka.

Muovipakkausjätteelle asetusluonnos tarjoaa helpotuksia. Tuottajilta edellytetään alkuvaiheessa ainoastaan 500 vastaanottopaikan perustamista.

Facebooktwitterlinkedin