Pilaantuneiden maiden selvittämisestä ja puhdistamisesta aiempaa helpompaa tukilain muutoksella

Kuva: Shutterstock. Tukilain muutoksen myötä pilaantuneen maan selvitys- ja puhdistuskustannukset jaettaisiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja alueen haltijan tai muun yhteistyöosapuolen kesken.
Facebooktwitterlinkedin

Maiden ja maa-alueiden pilaantuneisuutta on jatkossa aiempaa helpompaa alkaa selvittää. Myös pilaantuneiden maiden puhdistamiseen saadaan nykyistä enemmän ja merkittävämpiä kohteita.

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2023 ehdotuksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Muutos toisi uuden vaihtoehdon alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämiseksi.

Esityksen tavoitteena on helpottaa edellytyksiä päästä selvitys- ja puhdistustoimien piiriin.

Tukilain järjestämistehtävä on tärkeää erityisesti sellaisille pilaantuneiden alueiden haltijoille, joilla ei ole resursseja tai omaa osaamista pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistamisen järjestämiseksi. Järjestämistehtävään pääsemisen edellytykset ovat kuitenkin olleet hyvin tiukat.

Kustannukset puoliksi

Ehdotuksen mukaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja pilaantuneen alueen haltija tai muu osa puoli voisivat jakaa työn kustannukset.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi lisäksi edelleen tietyissä tilanteissa vastata järjestämisen kustannuksista kokonaan.

Nykyisen tukilain mukaan alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen voi saada valtionavustusta tai tukiviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää alueen pilaantuneisuuden tai puhdistamisen selvittämisen ja vastata hankkeen kustannuksista. Käytännössä järjestäminen tarkoittaa, että Pirkanmaan ELY-keskus kilpailuttaa hankkeen.

Ehdotetulla muutoksella tarjotaan vaihtoehto valtionavustuksen hakemiselle ja pyritään helpottamaan järjestämistehtävän piiriin pääsemistä.

Muutoksen myötä selvitys- ja puhdistuskustannukset jaettaisiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja alueen haltijan tai muun yhteistyöosapuolen kesken. Pirkanmaan ELY-keskuksen osuus hankkeen kustannuksista olisi enintään 50 prosenttia.

Järjestämistehtävän piiriin pääsemisen edellytykset olisivat vastaavat kuin valtionavustuksen saamiselle asetetut edellytykset eli huomattavasti matalammat kuin voimassa olevassa laissa.

Kuva: Shutterstock. Tukilain muutoksen myötä pilaantuneen maan selvitys- ja puhdistuskustannukset jaettaisiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja alueen haltijan tai muun yhteistyöosapuolen kesken.

Facebooktwitterlinkedin