Puutuhkasta kiertotaloustuote: Sopii sekä metsien lannoitteeksi että metsäteiden materiaaliksi

Puutuhkalannoitus palauttaa ravinteita metsiin.
Facebooktwitterlinkedin

Tuhka on erinomainen kiertotalousmateriaali, jota voidaan hyödyntää niin metsien lannoittamisessa kuin metsäteiden rakenteissa teiden kantavuuden lisääjänä. Vastuullisesti käytettynä tuhkan ympäristövaikutukset ovat pienet.

Näin kertovat Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeen tulokset. Hankkeessa kartoitettiin lähes viidenkymmenen yrityksen tuhkaliiketoimintaa, seurattiin tuhkan vaikutuksia ympäristöön ja kehitettiin tuhkan saatavuutta ja käyttöä edistäviä palveluita.

Puutuhkassa ravinteita

Puutuhka sisältää hyödyllisiä ravinteita, joiden palauttaminen metsään on sekä metsänkasvatuksellisesti että ekologisesti perusteltua. Tuhkaa käytetään erityisesti turvemaiden terveyslannoitteena.

Tuhkalannoitus voi lisätä suometsien kasvua useiden vuosikymmenien ajan. Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja hillitsevät näin osaltaan ilmastonmuutosta.

Tuhka lisättiin Materiaalitorin valikoimaan

Kierrätysmateriaalien tuottajien ja hyödyntäjien kohtauspaikkana toimiva Materiaalitori kehitettiin hankkeessa sopimaan myös tuhkalle.

Palvelussa voi nyt ilmoittaa tuhkan kelpoisuusluokan sekä sen, mihin käyttöön tuhka soveltuu ja mihin käyttöön tuhkaa tarvitaan.

Projektissa rakennettiin myös uusi karttapalvelu nimeltä Tuhkalannoitukseen sopivat turvemaakohteet. Metsäalan toimijat, yritykset ja metsänomistajat voivat karttapalvelun avulla löytää mahdollisia lannoituskohteita.

Lisäksi hankkeessa laadittiin toimintamalli, joka kuvaa tuhkan kulkua lämpö- ja voimalaitoksesta hyötykäyttöön, sekä alan opas ja muuta koulutusmateriaalia.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttivat metsätietoyritys Tapio, Suomen metsäkeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittivat EU:n maaseuturahasto ja maa- ja metsätalousministeriö.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Kuva: Adobe Stock. Puutuhka on metsissä monikäyttöinen hyötytuote.

Facebooktwitterlinkedin