Raskas liikenne kulkisi biokaasulla

Facebooktwitterlinkedin

Laivat ja kuorma-autot saattavat kymmenen vuoden päästä hyödyntää käyttövoimanaan maatalouden sivuvirroista jalostettua biokaasua huomattavasti nykyistä enemmän, jopa kahdesta neljään terawattituntia.

Myös teollisuuden biokaasuntarve voi nousta nykyisestä 1,7 terawattitunnista jopa neljään terawattituntiin.

Biokaasun ja biometaanin kysyntä saattaa alan asiantuntijoiden arvion mukaan nousta Suomessa vuonna 2030 todennäköisesti noin seitsemään terawattituntiin (TWh). Arvion haarukka on suuri: neljästä yhteentoista terawattituntia.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry julkaisi 17.6.2020 raportin Biokaasun tuotannosta ja käytöstä Suomessa vuonna 2030. Raportti pohjautuu biokaasualan asiantuntijatyöpajan arvioon biokaasualan tulevaisuuden kehityksestä. Työpaja oli osa REGATRACE-hanketta.

 

Nurmesta ja lannasta biokaasua

 

Biokaasualan asiantuntijat arvioivat, että vuonna 2030 biokaasulle on Suomessa kysyntää vähintään neljän ja mahdollisesti jopa yli kymmenen TWh:n edestä.

Vastaavasti biokaasua voitaisiin hyvin Suomessa tuottaa ainakin 4–7 TWh. Huomattava osa tuotetusta biokaasusta jalostettaisiin biometaaniksi. Vuonna 2035 tuotanto voisi olla jopa 6–15 TWh.

Tuotanto pohjautuisi erityisesti maatalouspohjaisten sivuvirtojen kuten nurmen, kesannon, lannan ja lietteiden hyödyntämiseen. Myös uudella teknologialla ja syötteillä olisi roolinsa.

Biokaasualan asiantuntijat kuitenkin korostavat, että biokaasun tuotanto ei Suomessa voi nousta tälle tasolle nykyisillä ohjauskeinoilla.

 

Biometaania 17 laitokselta

 

Suomen biokaasun tuotanto vuonna 2019 oli noin 1 TWh, joka kattoi noin 0,5 prosenttia Suomen uusiutuvan energian tuotannosta.

Biokaasureaktorilaitoksia on Suomessa yhteensä 69 kappaletta, minkä lisäksi kaatopaikkakaasupumppaamoita on 33. Biometaania tuotetaan tällä hetkellä 17 laitoksella.

Tutkijat ovat arvioineet, että Suomen biokaasutuotannon teoreettinen raaka-ainepohjainen potentiaali voisi olla yhteensä yli 20 TWh ja teknistaloudellinen potentiaali yli 10 TWh. Nämä potentiaaliluvut eivät vielä pidä sisällään termisessä kaasutuksessa eikä Power-to-Gas menetelmällä tuotettua biometaanipotentiaalia.

 

Kuva: Scanstockphoto. Maatalouden sivuvirroissa on valtava potentiaali biokaasun tuotannolle.

Facebooktwitterlinkedin