Ratkaisu yli 20 vuotta vaivanneeseen ongelmaan – arvometallit kestävästi talteen teollisuuden jätevesistä

DinexHackathon
Facebooktwitterlinkedin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon DinexHackathonin tuloksena löydettiin useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, teknologioita ja liikekumppaneita arvokkaiden metallien ja kriittisten alkuaineiden talteenottoon ja kierrättämiseen katalyytin valmistusprosessissa. 

DinexHackathonin tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja teknologiaa, jonka avulla globaali Dinex Group voisi saada talteen ja kierrättää arvokkaat metallit tuotannossaan syntyvistä jätevesistä ja lietteistä. Hackathonin järjesti Dinex Finland Oy:n toimeksiannosta Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämä BioPaavo yhteistyössä Kasvu Open Oy:n kanssa. 

Hackathon-prosessin viimeiseen vaiheeseen oli valikoitunut mukaan kaksi tiimiä, Sofi Filtration Oy sekä kahden yrityksen, Econet Oy:n ja SansOx Oy:n, asiantuntijoista koostuva tiimi. Sofi Filtration Oy:n voittoisa ratkaisu perustui metallien ja kiinteiden hiukkasten erottamiseen jätevesistä mikrosuodatuksella. Dinex Finland on kuitenkin kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä myös Econet Oy:n ja SansOx Oy:n kanssa, joiden ratkaisu perustuu tekoälyn ohjaamaan flotaatioprosessiin yhdistettynä metallin talteenottoon kemiallisella saostuksella.

“Ylitti odotukset”

”Päätös oli vaikea, koska molemmilla joukkueilla oli erittäin hyviä ratkaisuja ongelman eri osa-alueisiin. Voittaja on kuitenkin valittava ja valintamme meni Sofi Filtration Oy:lle. Uskomme, että he voivat tarjota Dinexille nopeita ratkaisuja jätteiden ja jätevesien käsittelyyn. SansOx Oy:n ja Econet Oy:n idea voisi kuitenkin tarjota meille pitkän tähtäimen ratkaisun. Tämä hackathon ylitti Dinexin odotukset, koska se auttoi löytämään kumppaneita, jotka voivat vastata tarpeisiimme nyt ja myös pidemmällä tähtäimellä tulevaisuudessa”, sanoo tekninen johtaja Andreina Moreno Dinex Finland Oy:stä. 

”Sofi Filtrationin ratkaisu on innovatiivinen, koska arvokkaat materiaalit saadaan talteenotettua jätemateriaalin fyysisiin ominaisuuksiin, eikä jätteen vähentämisessä ja talteenottoprosessissa tarvitse käyttää yleisesti käytössä olevia vaarallisia kemikaaleja. Sofi Filtrationin ratkaisu mahdollistaa suurienkin jätemäärien nopean käsittelyn”, jatkaa tutkija Ari Väliheikki

”Olemme erittäin tyytyväisiä tämän Hackathonin järjestäjiin, mukana oleviin tiimeihin ja kilpailun lopputulokseen. Ilman tätä yhteistyötä emme todennäköisesti olisi löytäneet tällaisia yrityksiä ja niiden ratkaisuja. Olen iloinen voidessani kertoa, että voimme tarjota voittajatiimeille testaus- ja pilotointimahdollisuuksia Suomessa, ja pyrkiä teknologian monistamiseen muille tehtaillemme ympäri maailmaa.” 

”Dinex Group on etsinyt ratkaisua tähän haasteeseen jo yli kaksikymmentä vuotta, joten olemme tietysti erittäin iloisia, että pystyimme auttamaan Dinexiä löytämään uusia kumppaneita haasteen ratkaisemiseen. Toinen hieno tulos tästä Hackathonista on myös se, että mukana olleet yritykset Econet Oy ja SansOx Oy löysivät toisensa tässä innovaatiokilpailussa ja ovat jo aloittaneet liiketoiminta- ja tuotekehitysyhteistyön”, iloitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki

Dinex Finland Oy kehittää katalyyttitukiaineita, joita pinnoitetaan keraamisiin ja metallisiin katalyyttikennoihin. Pinnoitetut katalyyttikennot ovat keskeisiä yksiköitä diesel- ja kaasukäyttöisten moottoreiden jälkikäsittelyjärjestelmissä, joiden avulla muutetaan haitallisia pakokaasupäästöjä, kuten hiilimonoksidia, hiilivetyjä ja typen oksideja vähemmän haitallisiksi yhdisteiksi, kuten typeksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi. Dinex Finland Oy on yksi kansainvälisen Dinex-konsernin tärkeimmistä teknologiakeskuksista. 

Teksti: BioPaavon tiedote.

Kuva: Adobe Stock. Pinnoitetut katalyyttikennot ovat keskeisiä yksiköitä diesel- ja kaasukäyttöisten moottoreiden jälkikäsittelyjärjestelmissä.

Facebooktwitterlinkedin