RecAlkaline Oy menestyi Kasvupolulla

Facebooktwitterlinkedin

30.7.2015

[kuva: Jarmo Pudas] AkkuSer on investoinut noin miljoona euroa Nivalan kierrätyslaitokselleen. Laitos pystyy nyt käsittelemään 3 000 tonnia kannettavia akkuja ja paristoja. Suomesta laitokseen tulee yli tuhat tonnia materiaalia. Lisäksi tulee eri jaemääriä mm. Itävallasta, Ruotsista, Saksasta ja Itä-Euroopasta.

 

AkkuSer Oy:n spin-off-yritys Rec Alkaline Oy on saanut kunniamaininnan yritysten kasvusuunnitelmia tukevassa Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku -kisassa 27.5.

Rec Alkaline Oy pääsee näin valtakunnallisen Kasvu Open -kilpailun finaaliin lokakuun lopussa.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku -kilpailussa asiantuntijat ovat sparranneet yrityksiä ja nostaneet joukosta esiin sellaisia, joilla on erityisiä kasvumahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia.

Rec Alkaline Oy kehittää parhaillaan alkaliparistoille kemiallista käsittelymenetelmää, joka säästää energiaa ja tähtää siihen, että paristojen kierrätystehokkuus nousee yli 80 prosenttiin.

Menetelmässä alkaliparistot linkittyvät yllättäen biotalouteen.

Alkaliparistojen kierrätys on tähän saakka nojannut energiaa vievään sulattamoprosessiin. Näin on saatu hyödynnettyä lähinnä vain alkaliparistojen sisältämä metallinen sinkki.

Muut aineet kuten mangaani ja kalium ovat jääneet hyödyntämättä ja päätyneet kaatopaikalle.

Alkaliparistojen sisältämät sinkki, mangaani ja kalium sattuvat olemaan hyviä hivenaineita kasvien yhteyttämisen apuna, jos ne ovat oikeassa muodossa ja pitoisuudessa ja jos haitta-aineet saadaan puhdistettua.

Rec Alkaline on jatkanut AkkuSer Oy:n käynnistämää kehitystyötä. Kemiallisessa kierrätysprosessissa sinkki, mangaani ja kalium muutetaan kemialliseen olomuotoon.

Haitta-aineet puhdistetaan pois niin, että syntyy ruokakasvilannoitukseen soveltuva hivenainetuote. Sulfaattimuotoista tuotetta voi käyttää lannoiteainevalmistuksessa joko pulverina tai nesteisenä.

”Pilotissa olemme saavuttaneet vaaditut puhtausarvot ruokakasvien hivenainetarpeeseen. Olemme päässeet haitta-aineissa kuten nikkelissä Eviran määrittämien haitta-aineraja-arvojen alapuolelle. Hivenainetuotteessa on kasville optimaaliset pitoisuudet”, Rec Alkaline Oy:n Jarmo Pudas kertoo.

Hivenainetuote soveltuu maaperään, jossa sinkistä, kaliumista ja mangaanista on pulaa. Luonnonvarakeskus Luken mukaan Suomessa hivenainetuotteen käyttöpotentiaali on mangaaniköyhillä mailla noin 3-5 kiloa hehtaaria kohden. Euroopassa tarve voi olla moninkertainen.

”Konsepti on monistettavissa ja kysyntä globaali niin tuotantolaitoksille kuin hivenainemarkkinoille”, Pudas sanoo.

Hän uskookin, että hivenainetuotemarkkinoita merkittävämpi kasvupotentiaali on erityisesti teknologiaviennillä. Rec Alkalinen kierrätysteknologia on maailmalla ainutlaatuista. Se soveltuisi muidenkin paristomurskaamojen sekä kemianteollisuuden käyttöön.

”Nämä ovat pitkiä prosesseja. Kokonaisen arvoketjun rakentaminen on hyvin hidasta”, Pudas sanoo. Rec Alkalinella ja AkkuSerillä on kuitenkin hyvin hallussaan arvoketjun alkuosuus.

AkkuSer lajittelee ja murskaa alkaliparistot Nivalan-laitoksellaan, jonne on juuri valmistunut uusi alkalimurskauslinja. Linjalla alkaliparistoista saadaan eroteltua magneettinen rauta, joka lähtee terästeollisuuden raaka-aineeksi.

Noin 75 prosenttia materiaalista on niin sanottua mustamassaa. Se sisältää mm. sinkkiä, mangaania, kaliumia sekä pahvia, muovia ja orgaanisia aineita. Osa alkuaineista on metalleina, osa yhdisteinä.

Rec Alkalinen menetelmällä aineet saatetaan kemialliseen muotoon, jossa ne voidaan ottaa talteen. Puhdistusprosessissa apuaineet sitovat haitta-aineet ja sen jälkeen haitta-aine puhdistetaan. Jätevesi käytetään sisäisessä prosessissa.

Selektiivinen puhdistusmenetelmä on sama, jota käytetään myös jätevesien puhdistuksessa.

Yritys on kehittänyt ja testannut prosessia mm. aikaisemmassa Tekes-hankkeessa. Hivenainetuotetta on testattu Ruukin koetehtaalla 2013. Tulokset olivat lupaavia.

Nyt ovat käynnistyneet toiset kenttäkokeet hiekkapohjaisilla viljakasvien viljelyalueilla, joilla maaperästä puuttuu sinkkiä ja mangaania. Testejä tehdään yhteistyössä Luken kanssa.

Rec Alkaline selvittelee hivenainetuotetehtaan perustamista joko itse tai yhteistyössä kemianteollisuuden kumppanin kanssa. Pudas toivoo, että ensimmäinen tehdas olisi tuotannossa Suomessa jo 2017.

Facebooktwitterlinkedin