Rester Oy ostaa LSJH:n poistotekstiilien kuidunavauslinjaston

Rester
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja paimiolainen Rester Oy ovat sopineet LSJH:n poistotekstiilin pilottivaiheen jalostuslinjaston myynnistä Resterille. Kuidunavauslinjastosta luopumisesta huolimatta LSJH jatkaa valtakunnallisen jätelaitosverkoston poistotekstiilikeräyksen koordinointia sekä myy Turussa materiaalilajiteltua poistotekstiiliraaka-ainetta sitä hyödyntäville yrityksille. Resterille kauppa antaa mahdollisuuden laajentaa kuidunavaukseen perustuvaa kasvavaa liiketoimintaansa.

Resterille kesäkuun alussa tehty kauppa on merkittävä. EU-tekstitiilistrategian kiihdyttäessä tekstiiliteollisuutta kohti kiertotaloutta ovat vaikutukset kokonaisvaltaisesti nähtävissä kaikilla kuitua käyttävillä toimialoilla. Kiertotalouden edistäminen ja resurssiviisas materiaalitalous on välttämätöntä ympäristön kannalta, mutta samalla se avaa myös jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

“Toinen kuidunavauslinjasto oli meille strategiamme mukainen ratkaisu poistotekstiilin jalostajana Pohjois-Euroopan markkinoilla. Meidän tavoitteemme kiertotalouden edelläkävijänä on tarjota yrityksille vastuullinen ratkaisu poistotekstiilien kierrättämiseen, tuottaen laadukasta materiaalia teollisuuden jatkojalostukseen neitseellisen raaka-aineen käyttöä korvaten. Toisen linjaston mahdollistamalla lisäkapasiteetilla pystymme vastaamaan lähitulevaisuudessa tarvittavan uusiokuidun valmistukseen Pohjoismaissa”, sanoo Rester Oy:n toimitusjohtaja Outi Luukko

Nyt tehdyn sopimuksen myötä LSJH:n kuidunavaus jatkuu Paimiossa vuoden 2023 loppuun saakka. Sen jälkeen Rester vastaa molempien Paimion linjastojen toiminnasta.

Rester on Pohjoismaiden suurin ja ainoa mekaanisesti yritysten poistotekstiilejä kierrättävä toimija. Kuidunavaustoiminta on ollut käynnissä vuoden 2021 marraskuusta asti.

Rester tarjoaa yrityksille ratkaisuja poistotekstiilien kierrättämiseen, jossa käytetyt tekstiilit ja tuotannon sivuvirrat jalostetaan mekaanisesti korkealaatuiseksi raaka-aineeksi.  Materiaaleista on mahdollista jalostaa esimerkiksi lankaa tekstiiliteollisuuteen ja huopaa erilaisiin käyttökohteisiin mm. pientuotteisiin, akustisiin ratkaisuihin, rakennusteollisuuteen, tai täytemateriaalia mm. huonekaluteollisuuteen ja urheilutuotteisiin. Oikealla materiaalien lajitellulla varmistetaan jokaiselle tekstiilijakeelle sopivat teolliset käyttökohteet. Kun tietää tarkalleen, mitä kuitupaali sisältää, voidaan taata ostajalle kuidun laatu.

Resterin valinta keskittyä kierrättämään yritysten poistotekstiilejä mahdollistaa materiaalivirtojen alkuperän seurattavuuden ja ennustettavuuden, mikä on tärkeää kuitua tuotannossaan hyödyntäville yrityksille.

Lisätietoja:

Teemu Jutila, kehitysjohtaja

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH), teemu.jutila@lsjh.fi

+358 50 595 2215

Outi Luukko, toimitusjohtaja, Rester Oy, outi@rester.fi

+358 400 406 083

Facebooktwitterlinkedin