Sähköromun mukana hukattiin 41 miljardin euron arvosta metalleja

Facebooktwitterlinkedin

22.4.2015

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) sisältämiä arvometalleja ei osata hyödyntää. Tuoreen raportin mukaan syntyvästä romusta yli 84 prosenttia jää keräämättä talteen.

Maailman kierrätysteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat menettävät vuosittain 41 miljardin euron arvosta SERin sisältämää rautaa, kuparia, kultaa, hopeaa, alumiinia ja harvinaisia maametalleja.

YK:n tutkimusinstituutio United Nations University (UNU) on ensimmäistä kertaa kartoittanut maailmassa syntyvän SERin kokonaismäärän. Vuonna 2014 maailmassa tuotettiin 41,8 miljoonaa tonnia SERiä.

Tästä vain 6,5 miljoonaa tonnia eli noin 15,5 prosenttia saatiin kerättyä talteen.

UNU laskee, että hukattu romumäärä sisältää ainakin 16 500 tonnia rautaa, 1 900 tonnia kuparia, 300 tonnia kultaa ja huomattavat määrät hopeaa, alumiinia, palladiumia ja muita arvokkaita metalleja ja harvinaisia maametalleja. Lisäksi siinä on 8 600 tonnia muoveja.

Hukattu kultamäärä vastaa 11 prosenttia maailman kokonaiskullantuotannosta.

35,3 miljoonaa tonnia SERiä hukattiin kaatopaikoille tai luontoon. Osa siitä päätyi takapihojen purkupajoihin kehitysmaihin, joissa SERiä käsitellään ympäristölle ja ihmisille vaarallisilla, kehittymättömillä menetelmillä.

Romussa on valtavat määrät syöpävaarallisia myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia aineita. UNUn arvion mukaan hukattu SER sisältää esimerkiksi 2,2 miljoonaa tonnia lyijylasia ja 4 400 tonnia otsonikehää tuhoavaa CFC:tä. Materiaalissa on paljon myös elohopeaa, kadmiumia ja kromia.

EU:ssa syntyy noin 9 miljoonaa tonnia SERiä. Tästä vain kolmasosa saadaan talteen virallisiin keräysjärjestelmiin.

Pelkästään EU:n alueella 0,7 miljoonaa tonnia SERiä päätyy sekajätteen mukana joko kaatopaikoille tai polttolaitoksiin. Kehittyneissä maissa sekajäteastiaan heitetään etenkin lamppuja, pattereita ja pieniä sähkölaitteita.

UNU arvelee, että sekajätteen joukkoon päätyy Euroopassa 1-2 kiloa tällaista SERiä per asukas. Euroopassa syntyy SERiä yhteensä 15,6 kiloa asukasta kohden. Koko maailman keskiarvo on 5,9 kiloa per asukas.

Romumäärät vain kasvavat. UNU ennustaa, että kolmen vuoden päästä maailmassa tuotetaan jo lähes 50 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua.

Raportin kirjoittajat toteavat, että resurssiviisauden näkökulmasta SER on potentiaalinen urbaani kaivos, joka voisi tuottaa huomattavan määrän uusioraaka-aineita tuotantoon ja kierrätykseen. Näiden arvomateriaalien hyödyntäminen teollisuudessa vaatii sekä korkeaa talteenottoastetta että kierrätystehokkuutta.

Facebooktwitterlinkedin