Suomi sai 14 miljoonan euron tutkimusrahoituksen fossiileista irtautumiseen

Kuva: Adobe Stock. REPower-CEST-hanke on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-lukua.
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on saanut EU:lta 14 miljoonan euron rahoituksen, jolla vauhditetaan siirtymää puhtaisiin energiajärjestelmiin vuoteen 2035 mennessä.

REPower-CEST-hanke analysoi keinoja, joilla voisi irtautua fossiilisista polttoaineista. Hanketyöryhmä toteuttaa Suomelle myös tiekartan irtautumisen toteuttamiseen. Tiedot ja työkalut tukevat päätöksentekoa.

”Tämä uusi hanke tuo arvokasta, tutkittua tietoa ilmasto- ja energiapolitiikan suunnitteluun. Puhtaan energian murros on Suomelle valtava mahdollisuus. Tämä työ tukee hallituksen tavoitetta olla puhtaan energian edelläkävijä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Kestävyyden kaikki kolme näkökulmaa huomioon

Siirtymässä otetaan huomioon taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden lisäksi oikeudenmukaisuuden ja siirtymälle kriittisten raaka-aineiden saatavuuden näkökulmat.

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen näkemys puhtaan energian murroksen ratkaisukeinoista, vaikutuksista, toteuttamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

”Iso kysymys on se, miten puhdasta sähköä tuottavat ja tarvitsevat teolliset investoinnit saadaan kokonaisuutena toteutumaan niin, ettei aiheuteta merkittävää haittaa ympäristölle, luonnolle tai ihmisille. Ilmastotavoitteiden rinnalla edistetään luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyviä tavoitteita ja torjutaan luontokatoa”, Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio sanoo.

Kaksi ja puoli vuotta kestävää tutkimus- ja kehittämishanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja mukana yhteistyökumppaneina ovat Geologian tutkimuskeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Ympäristöministeriö toimii komission suuntaan hankkeen vastuuministeriönä.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. REPower-CEST-hanke on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-lukua.

Facebooktwitterlinkedin