Siirtoasiakirjojen laatijoille ja käyttäjille ohjeistukseksi uusi sivusto – Tiettyjen jätteiden kuljetukset on ilmoitettava SIIRTO-rekisteriin

Kuva: Adobe Stock. Siirtoasiakirjaa ei tarvitse laatia kaikista jätteistä, vaan se tulee laatia seuraavien jätteiden kuljetuksista: vaaralliset jätteet, pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet, saostus- ja umpikaivolietteet, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, rakennus- ja purkujätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset.
Facebooktwitterlinkedin

Tiettyjen jätteiden kuljetuksista on jätelain mukaan laadittava siirtoasiakirja.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat julkaisseet uuden verkkosivun, joka kokoaa kaikki siirtoasiakirjaan liittyvät ohjeet kätevästi yhteen ja samaan paikkaan.

Tietoa on tarjolla niin jätteen tuottajalle, jätteen kuljettajalle kuin jätteen vastaanottajallekin.

Sivustolla löytyy vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin:

Kenen vastuulla on siirtoasiakirjan laatiminen?

Mitä tietoja siirtoasiakirjaan on merkittävä?

Mistä jätteistä siirtoasiakirja pitää laatia?

SIIRTO-rekisteri helpottaa seurantaa

Siirtoasiakirjan tiedot on ilmoitettava ja tallennettava SIIRTO-rekisteriin. SIIRTO-rekisteri on ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen rekisteri, jota SYKE ylläpitää.

Rekisterin tavoitteena on varmistaa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. Samalla jätevirtojen valvonta ja seuranta paranevat.

Rekisterin tietoja voivat tarkastella jätteen siirtoketjun osapuolet ja valtuutetut sekä valvontaa tekevät viranomaiset.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset

Kuva: Adobe Stock. Siirtoasiakirjaa ei tarvitse laatia kaikista jätteistä, vaan se tulee laatia seuraavien jätteiden kuljetuksista: vaaralliset jätteet, pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet, saostus- ja umpikaivolietteet, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, rakennus- ja purkujätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset.

Facebooktwitterlinkedin