Suomalainen, näin vaikutat merten muoviroskaongelmaan

Facebooktwitterlinkedin

Moni suomalainen haluaisi estää muoviroskan päätymistä valtamerten ongelmaksi. Tässä vinkkejä, kuinka voit vaikuttaa ongelmaan:

 

1) Muovilakkoon vai ei?

Muovituotteiden kategorinen käyttökielto on harvoin järkevää, sillä se voi aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa kuin hyötyä. Muovipakkaukset ovat keveitä ja kestäviä, joten kuljettamisen ja logistiikan päästöt pienenevät. Muovipakkaukset estävät esimerkiksi ruoan pilaantumista ennen aikojaan. Tiesitkö, että uusiomuovista valmistettu muovikassi on Optikassi-tutkimuksen mukaan ekologisempi valinta kuin puuvillasta valmistettu kangaskassi?

Lisätietoa muovien hyödyistä löydät täältä: https://www.muovikuuluukiertoon.fi/

 

2) Lajittele muovijätteet

Älä heitä muoviroskaa maahan. Jos poltat, pidä mukanasi miniroskista tumpeille. Kun sinulta syntyy muovipakkausjätettä, lajittele se oikeaan erilliskeräysastiaan. Muovipakkauksia erilliskerätään esimerkiksi Ringin ekopisteillä ja kiinteistökeräyksellä suoraan kotitalouksista.

Suomalaisesta jätehuolto- ja kierrätysketjusta on saatavilla avointa ja läpinäkyvää tietoa, joten muovijätteen reitti käsittelyprosessiin ja siitä eteenpäin kierrätyskohteeseen voidaan jäljittää. Suomi on yksi harvoja maita, joissa muovijätteet kiertävät melko hyvin kotimaisiin uusiomuovituotteisiin.

Suomessa kaikki muoviset kuluttajapakkaukset, jotka kerätään Rinki-ekopisteissä tai kiinteistökeräyksessä, kuljetetaan Fortumin muovijalostamolle Riihimäelle. Muovijalostamolla kerätyistä kuluttajapakkauksista valmistetaan primäärimuovia korvaavaa uusioraaka-ainetta lähinnä kotimaisen muovituoteteollisuuden käyttöön. Uusiomuovista valmistetaan esimerkiksi kukkapurkkeja, kastelukannuja, muovikasseja, muovikalvoja ja muoviputkia. Muoviprofiileista valmistetaan puolestaan esimerkiksi puistokalusteita, terasseja, eläinsuojia ja aitoja.

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut/kierratyspalvelut-ja-tuotteet#

Palautetuista kierrätysmuovipulloista puolestaan valmistetaan paitsi uusien juomapullojen aihioita, myös reppuja, jalkineita ja kännyköiden osia. PET-pullo kierrätetään kokonaan Suomessa. Tiesitkö, että suomalaisen kierrätysmuovipullon hiilijalanjälki on alle kymmenesosa neitseellisen pullon jalanjäljestä?

Löydät lisätietoja suomalaisesta uusiomuovien kierrätyskäytöstä täältä: http://www.uusiomuovi.fi/fin/muovi_kiertaa/yritysesimerkkeja/

 

3) Vaadi valmistajalta kierrätyskelpoisia pakkauksia

Tiesitkö, että kolmannes nykyisin käytössä olevista muovipakkauksista on sellaisia, ettei niitä voi nykyteknologialla kierrättää? Osa muovijätteestä päätyy energiahyötykäyttöön kotimaassa ja kierrätysasteessa on vaikea päästä sataan prosenttiin. Kerätyistä kuluttajamuovipakkauksista kierrätetään tällä hetkellä Suomessa 65-70 prosenttia. Tavoitteena on saada kierrätykseen 75 prosenttia.

Kuluttaja voi yrittää vaikuttaa valmistaviin brändeihin, jotta nämä suosisivat sellaisia pakkausratkaisuja, joita pystyy kierrättämään nykyisillä kierrätysteknologioilla. Vältä esimerkiksi pakkauksia, joihin on käytetty lukuisia eri muoveja tai sekalaisia materiaaleja. Vinkkejä kierrätyskelpoisiin pakkauksiin löytyy täältä: https://uusiouutiset.fi/opas-kierratyskelpoisen-muovipakkauksen-suunnitteluun/

Kiertotaloutta olisi, jos yritykset suunnittelisivat pakkaukset ja koko käyttöketjun suljetuksi niin, että takaisinkeräysjärjestelmät olisi mietitty ja yritykset voisivat hyödyntää uusiomateriaalina omat pakkauksensa käytön jälkeen.

Globaalit brändit ja Ellen MacArthur -säätiö ovat käynnistäneet oman aloitteensa uuteen muovitalouteen. Lue lisää: https://www.newplasticseconomy.org/

 

4) Osta uusiota

Jotta muovijäte todella kierrätettäisiin, tarvitaan valmistavaa muovituoteteollisuutta, joka käyttää raaka-aineenaan jätteistä jalostettuja uusiomuoveja. Tällä hetkellä Euroopassa muovin kokonaiskysynnästä vain kuusi prosenttia on kierrätetyn muovin kysyntää. Voit vaikuttaa kysynnän lisääntymiseen suosimalla ja pyytämällä valikoimiin tuotteita, jotka on valmistettu uusiomuoveista. Suosi nimenomaan kotimaisia ja eurooppalaisia uusiomuovituotteita, niin luot kysyntää Euroopassa ja hidastat jätemuovien rahtaamista Kaakkois-Aasiaan käsiteltäväksi.

 

5) Jätehuoltoinfra kuntoon

Tehokkain tapa vaikuttaa valtamerten muovijäteongelmaan olisi tukkia roskien vuoto vesistöihin eli tukea asianmukaisen jätehuoltoinfran rakentumista kaikkialle, etenkin Kaukoitään ja Afrikkaan. Tähän kuluttajalla on vain vähän vaikutuskeinoja, mutta esimerkiksi kansainvälinen jätehuolto-organisaatio ISWA on käynnistänyt aloitteita ja etsii rahoitusta tähän. Suomessa ISWAan kuuluu Jätehuoltoyhdistys ry. http://marinelitter.iswa.org/

 

6) Äänestä ja vaikuta päättäjiin

Pakkausten suljetut kierrot tarvitsevat paitsi markkinatoimijoiden vapaaehtoisia sitoumuksia ja kuluttajien oikeita toimia, myös lainsäädäntöä, joka kannustaa suljettuihin kiertoihin, lisää pakkausten tuottajien vastuuta tuottamastaan jätteestä ja tekee uusiomuovituotteista nykyistä kilpailukykyisempiä kertakäyttömuoveihin verrattuna. Kysy eduskuntavaaliehdokkailta, miten he edistäisivät kiertotalouden toteutumista. Valvo, että päättäjät, viranomaiset ja muut toimijat panevat toimeen Suomessa yhdessä laaditun muovitiekartan.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Vahenna_valta_kierrata_ja_korvaa__muovit(48210)

https://uusiouutiset.fi/share/5666/1df6f2

 

Kuva: Anne Kalliola ja Mustankorkea Oy. Suomalaisella kuluttajallakin on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, ettei muoviroskaa päätyisi maailman meriin. Lajittele muovijätteet oikein, suosi kierrätyskelpoisia pakkauksia ja uusiomuovituotteita ja vaikuta päättäjiin, jotta esimerkiksi suomalainen muovitiekartta pannaan käytäntöön.

Facebooktwitterlinkedin