Suomen kierrätysaste ensin nousee, sitten laskee

Facebooktwitterlinkedin

12.10.2018

Suomi ei näytä pääsevän vuodelle 2020 asetettuun yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen. Vähän yli vuoden päästä kierrätysasteemme tulisi tavoitteen mukaan olla 50 prosenttia, mutta todellisuudessa pääsisimme nykyisin käytössä olevalla tilastointi- ja laskentatavalla runsaaseen neljäänkymmeneen prosenttiin.

Ympäristöministeriö harkitsee nyt laskentatavan muuttamista EU-raportointia varten, jotta Suomi välttyy EU:n rikkomusmenettelyltä. Ympäristöneuvos Riitta Levinen kertoi tästä lokakuun alussa Jätehuoltopäivillä.

”Kierrätysasteen voi nyt raportoida komissiolle neljällä vaihtoehtoisella tavalla laskettuna. Suomessa on käytetty kaikkein tiukinta laskentatapaa. Olemme tehneet alustavan arvion, että jos käyttäisimme jotakin muuta sallituista laskentatavoista, kuten monet kierrätysasteeltaan Suomea edistyneemmät maat tekevät, meidän kierrätysasteemme olisi hyvin lähellä tavoiteltua 50 prosenttia.”

Suomen on mahdollista muuttaa laskentamenetelmää vielä vuoden 2020 raportointia varten. Heinäkuussa hyväksytyn uuden jätelainsäädäntöpaketin tiukentuvissa kierrätystavoitteissa tulee kaikilla jäsenmailla olla sitä seuraavissa, vuosien 2025 ja 2030 raportoinneissa käytössään sama laskentamenetelmä. Tämä vastaa hyvin paljon sitä tiukinta laskutapaa, jota Suomi on tähän asti käyttänyt. Suomi siis muuttaisi EU-raportoinnissa käyttämäänsä laskentatapaa kahdesti: ensin höllempään menetelmään ja sitten taas tiukempaan. Suomen jätetilastoinnissa laskentamenetelmää ei kuitenkaan muutettaisi.

Uusissa tavoitteissa on myös sellainen tiukennus, että esikäsittelyvaiheessa syntyvät lajittelurejektit pitää vähentää kierrätetyksi lasketun jätteen määrästä.

”Alustavien arvioiden mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen kierrätysaste laskee ainakin muutamilla prosenttiyksiköillä”, Levinen sanoo viitaten vuoden 2025 tavoitteeseen.

Pirkanmaan ELY-keskus, Tilastokeskus ja Rinki ovat parhaillaan valmistelemassa lähiaikoina valmistuvaa selvitystä uusien laskentamenetelmien vaikutuksista.

Kuva: Tero Pajukallio. Ympäristöneuvos Riitta Levinen kertoi Jätehuoltopäivillä, että kierrätetyksi katsotun jätteen määrien laskentatavat ovat muuttumassa.

Facebooktwitterlinkedin