Kasvaako Lounais-Suomen jäteyhtiö?

Facebooktwitterlinkedin

Eurajoki, Rauma, Uusikaupunki ja Vehmaa selvittävät yhdessä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) kanssa, miten kunnat voisivat liittyä jätehuoltoyhtiön osakkaiksi.

Käynnissä on parhaillaan juridinen ja taloudellinen selvitys, jonka pohjalta kunnat pääsevät sopimaan LSJH:n kanssa pidettävissä kuntien välisissä neuvotteluissa liittymisen ehdoista vielä ennen kesää. Selvitykset eivät vielä sido kuntia mihinkään. Jokainen kunta päättää itsenäisesti liittymisestään syksyllä.

Yhdistymisselvityksessä mukana olevat kunnat haluavat järjestää asukkailleen monipuoliset jätehuoltopalvelut ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi Rauman kaupunki tavoittelee yhdyskuntajätehuoltoon pitkän aikavälin ratkaisumallia. Uusikaupunki puolestaan haluaa toimia esimerkkinä Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

LSJH on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jolla on nyt 17 omistajakuntaa. Jos yhdistymisselvityksessä mukana olevat kunnat tekevät päätöksen liittyä jätehuoltoyhtiön osakkaiksi, yhtiön koko kasvaa aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

”Uskon, että nyt tehtävien selvitysten myötä uudet kunnat huomaavat kuntayhteistyön merkittävät edut jätehuoltojärjestelyissä”, toteaa LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen. Hän uskoo, että vuonna 2021 edellytykset kustannustehokkaaseen toimintaan kasvavat entisestään, kun Salon Korvenmäen ekovoimalaitos valmistuu.

 

Ekovoimalan ympärille uusia innovaatioita

LSJH kertoi juuri uudesta yhteistyöhankkeesta, jolla parannetaan mahdollisuuksia vastata ilmastohaasteisiin jäte- ja energiahuollon avulla. LSJH, Lounavoima Oy ja Salon Kaukolämpo Oy solmivat huhtikuussa yhteistyösopimukset kolmen merkittävän jäte- ja energiahuollon kehityshankkeen käynnistämisestä.

Gasum Oy, LSJH ja Lounavoima selvittävät mahdollisuutta hyödyntää polttokelpoisen jätteen seassa olevaa biojätettä biokaasun tuotannossa. Aiheesta on käynnistetty teknistaloudellinen esiselvitys.

Vaikka biojäte saataisiin sekajätteestä teknisesti eroteltua niin, että sitä voisi käyttää biokaasun tuotannossa, tarvitaan jatkossakin biojätteen erilliskeräystä. Eli biojäte kannattaa tulevaisuudessakin lajitella mahdollisimman tehokkaasti omaan astiaansa jo jätteen syntypaikalla.

Quantitative Heat Oy, Salon Kaukolämpö ja Lounavoima puolestaan selvittävät, kuinka Korvenmäen ekovoimalaitoksen tuottama energia saataisiin varastoitua tehokkaasti syvälle kallioperään. Näin kesällä tuotettu lämpö saataisiin käyttöön talvella, kun sitä eniten tarvitaan.

LSJH, Lounavoima ja Qvidja Kraft Ab haluavat kääntää päästöt raaka-aineeksi. Kaatopaikkakaasu sisältää paljon rikkivetyä, mutta Qvidja Kraft on kehittänyt uutta teknologiaa, jonka avulla rikkivedystä on mahdollista saada biometaanin tuotannon raaka-ainetta. Qvidja Kraft selvittää samalla, voisiko kaasutusteknologialla tuottaa biometaania myös erilaisista jätemassoista.

”Yrityskumppaneillamme on kova tahto viedä innovatiivisia ratkaisujaan eteenpäin. Ekovoimalaitos luo valmistuttuaan kasvuympäristön ja synergiaa, jonka tukee näitä tavoitteita. LSJH ja Lounavoima haluavatkin toimia kiertotalouden kasvualustana innovatiivisa ratkaisuja kehittäville yrityksille”, sanoo Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

 

Kuva: Turun lähikunnat päättävät kesällä valmistuvien selvitysten pohjalta, liittyvätkö ne Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakaskunniksi.

Facebooktwitterlinkedin