Systeeminen muutos – me kaikki olemme siinä mukana!

Facebooktwitterlinkedin

Talousjärjestelmämme on perustunut lineaariseen malliin teollisesta vallankumouksesta lähtien, mahdollisesti jopa aikaisemmin. On oletettu, että luonnonvaroja on runsaasti saatavana ja ettei lineaarisella ota-valmista-hävitä-mallilla ole vaikutuksia luontoon – tai jos on, vaikutukset ovat pieniä. Näin ei kuitenkaan ole, kuten viime aikoina on käynyt ilmi. Tasapaino talousjärjestelmämme ja luonnon välillä vaatii ylläpitoa. CICAT2025-hankkeessa pyrimme edistämään tasapainon säilymistä tunnistamalla katalyyttejä, jotka nopeuttavat siirtymistä lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen.

Siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on systeeminen muutos. Jotta muutos onnistuisi, myös näkökulmien ja käytäntöjen pitää siirtyä kohti uutta talousmallia, kiertotaloutta. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien kohdalla ei riitä, että on teknisesti mahdollista muuttaa jäte materiaaliksi. Kierrätetyille materiaaleille pitää olla myös kysyntää, ja säätelyn on sallittava niiden käyttö. Näin ei useinkaan ole, koska lineaarisessa talousmallissa jätteet ovat epämieluisia ja ne halutaan pois näkyvistä. Tilanteesta ei voi syyttää ketään, onhan se seurausta lineaarisen talouden pitkästä ja – taloudellisesta näkökulmasta – onnistuneesta ajattelutavasta.

Systeemisen muutoksen toteutumiselle ei ole taikasanoja. CICAT2025-hankkeessa hyödynnämme kiertotalouden katalyyttien tunnistamisessa monitieteisyyttä. Monipuolisessa konsortiossamme yhdistyvät asiantuntemus ja tutkimus liiketaloudesta, tekniikasta, taiteesta, kielitieteestä, oikeustieteestä ja politiikasta. Ylitämme hankkeessa tavanomaiset rajat akateemisten tieteiden välillä. Katalyytit voi tunnistaa yhden tieteenalan näkökulmasta, mutta jotta niillä on muutosta kiihdyttävä vaikutus, voidaan tarvita myös muita samanaikaisesti toimivia, toisilla tieteenaloilla tunnistettuja katalyyttejä. Esimerkiksi kielitieteen tai taiteen katalyytit voivat muokata ihmisten suhtautumista jätteisiin. Kun tämä ajattelutavan muutos yhdistetään tekniikan ja liiketoiminnan alojen samanaikaisiin katalyytteihin, nopeutetaan jätteestä arvoa synnyttävien yritysten syntymistä. CICAT2025-hankkeessa tehdään tutkimusta tiiviissä yhteistyössä eri tieteenalojen välillä, jotta katalyyttien monitieteinen luonne voidaan kuvata.

Raja-aidat ylittävää yhteistyötä on äärimmäisen tärkeää tehdä myös CICAT2025-hankkeen sidosryhmien välillä. Katalyyttien tunnistamiseksi on kuunneltava monien eri toimijoiden ääntä aina yrittäjistä päättäjiin ja virkamiehistä kuluttajiin. Nämä toimijat ovat osallisia ekosysteemissä, jossa he muodostavat kiertotaloudessa tärkeitä, toimialoja ylittäviä yhteyksiä. Keskeisen ymmärryksen luominen ekosysteemin osallisten välille on välttämätöntä systeemisessä muutoksessa, kuten kiertotaloudessa. Monitieteisellä lähestymistavalla ja erilaisten mutta samanaikaisten katalyyttien tunnistamisella CICAT2025-hanke auttaa luomaan tätä ymmärrystä tiiviissä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Valtteri Ranta

tohtorikoulutettava

Johtamisen ja talouden tiedekunta

TUNI/ Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Kuva: Vesa-Matti Väärä. Valtteri Ranta osallistui CICAT 2025-hankkeen kickoff-tilaisuuteen Tampereen Hervannassa.

Facebooktwitterlinkedin