Talouskasvun seurantaan BKT:n rinnalle kokonaiskestävyyden mittarit – Kestävyyspaneeli toivoo tulevalta hallitukselta päätöksiä, jotka eivät riskeeraa talouden kehitystä

Lassi Linnanen
Facebooktwitterlinkedin

Hallitusneuvotteluja käydään parhaillaan Säätytalolla. Kestävyyspaneeli muistuttaa, että hallitusneuvottelijoiden tavoitteena oleva pitkän aikavälin kestävä talous toteutuu vain, jos päätösten vaikutuksia mitataan oikeilla mittareilla.

Kestävyyspaneeli suosittelee tulevaa hallitusta ottamaan käyttöön kolmiosaisen mittarin, joka mittaa talouden kannattavuuden lisäksi myös suomalaisten hyvinvointia ja luontopääomaa.

”Pelkkää BKT:n kasvua seuraamalla ohitetaan ja riskeerataan talouden pitkän aikavälin kehitys tai jopa heikennetään sitä, koska BKT ei mittaa luonnonympäristön ja ihmisten hyvinvointia, joihin talouden kestävyys perustuu”, paneeli muistuttaa tiedotteessaan.

Mittareita on jo olemassa

Hyvinvointia, päästövähennyksiä ja luonnon monimuotoisuutta seuraamaan on jo luotu useita tieteeseen pohjautuvia mittareita, mutta niitä ei vielä käytetä johdonmukaisesti politiikan tavoitteiden asettamiseen ja vaikutusten seuraamiseen.

”Monikriisin aikakaudella ongelmia ei voida ratkoa yksi kerrallaan tai vain yhteen näkökulmaan keskittyen. Suomen iskunkestävyyden turvaaminen vaatii talouden ja hyvinvoinnin tavoitteiden, kuten elämänlaadun, terveyden ja turvallisuuden, tasapainottamista luonnon asettamissa rajoissa”, toteaa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen.

Kestävyyspaneeli on valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa.

Facebooktwitterlinkedin