Tarasten kiertotalousalue rakentuu

Facebooktwitterlinkedin

Kasvukeskuksien yhdyskuntarakenteet tiivistyvät ja tuovat haasteita jätehuollolle. Jätettä syntyy paikallisesti enemmän ja tarvitaan alue- ja palvelukokonaisuuksia, joilla materiaalien vastaanotto, välivarastointi ja käsittely voidaan hoitaa turvallisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti.

Kiertotalouden merkitys liiketoiminalle kasvaa jatkuvasti, ei pelkästään materiaalien tehokkaassa käytössä ja sivuvirtojen kierrättämisessä vaan myös yritysten toiminta- ja palvelumalleissa.

Kiertotalous mielletään usein jätteen kierrätykseksi sen ollessa kuitenkin merkittävästi laajempi asiakokonaisuus. Se on malli, jossa tuotteet, niiden tuotanto ja käyttömahdollisuudet ovat suunniteltu siten että arvo säilyy kierrossa.  Kiertotaloudessa kokonaisuus on myös aina enemmän kuin osiensa summa; eri toimijoiden väliset ekosysteemit luovat mahdollisuuden synergiahyötyjen tuomiin merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin etuihin.

Tarasten Kiertotalousalueen rakentaminen on täydessä vauhdissa, elokuussa valmistuu alueen ensimmäinen tieosuus.

”Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja, joita alueella jo joidenkin materiaalien osalta otetaan vastaan”, kertoo Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu ja jatkaa: ”Alueen sijainti on ihanteellinen sen ollessa lähellä talousalueen keskeisiä toimintoja ja mahdollistaa tehokkaan ja toimivan logistiikan.”

Alueen tonttien vuokraus ja myynti on käynnistynyt hyvin. Esimerkiksi logistiikan toimijoita ajatellen alueella on osoitettu tontti raskaan liikenteen huoltoasemalle, palveluille sekä pysäköinnille.

Alue vastaa kiertotalouden toimintojen, teollisen tuotannon ja logistiikan tarpeisiin sijaintinsa ja kokoluokkansa puolesta ja on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja YVA:n vaativiin toimintoihin alueen Tampereen puoleiselle alueelle sijoittuneiden toimintojen myötä.

 

Lisätietoja:

www.taraste.fi

petri.jarvensivu@taraste.fi

Puh: +358 (0)400 700 639

 

Kuva: Havainnekuva Tarasten kiertotalousalueesta.

Facebooktwitterlinkedin