Tavoitteena aineiden turvalliset kierrot

Facebooktwitterlinkedin

Kemikaali- ja kierrätysalan strategioiden ja säädösten tulee olla yhteneväisiä niin, että tärkeiden materiaalien kierto ei turhaan esty.

Haitallisten aineiden poistaminen kierrosta sekä haitallisten kemikaalien korvaaminen tuotteissa ovat aiheina pinnalla niin EU:ssa kuin kotimaassa. Näihin otetaan kantaa esimerkiksi juuri julkistetussa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa ja EU:n kiertotalouspaketissa.

EU:ssa on valmisteilla Non-Toxic Environment -strategia, jonka tavoitteena on saada minimoitua tuotteiden sisältämät haitalliset kemikaalit. Sen soveltamisala tulee syyskuussa julkaistun esiselvityksen perusteella olemaan hyvin laaja.

Kotitalouskäytössä olevien tuotteiden haitallisuuden vähentäminen on ilman muuta tärkeä asia. Vaarana on kuitenkin se, että strategioiden myötä tehdään kategorisia, joidenkin aineiden ja aineryhmien kieltoja ilman perusteellista riskien ja korvaavien aineiden ominaisuuksien arviointia. Yritykset ovat valmiita ja halukkaita etsimään korvaavia aineita, kunhan siirtymäaika on riittävän pitkä ja syyt järkeviä ja perusteltuja. Korvaavien aineiden tulee toimia tuotteissa yhtä hyvin kuin kiellettyjen aineiden. Aineilla on aina tuotteissa tietty funktio, eikä niitä lisätä tuotteisiin turhaan.

EU:ssa on kattava kemikaalilainsäädäntö, REACH. Se on ollut uudelleenarvioinnissa 2017. REACH tarjoaa työkalut riskienhallintaan EU-maissa. On hyvä muistaa, että huolta aiheuttavat kemikaalit ovat rajallinen joukko aineita, joiden käyttöä olemassa oleva kemikaalilainsäädäntö ohjaa tarkasti. Päällekkäinen tuote-, jäte- ja kemikaalilainsäädäntö ei ole kenenkään etu.

Kierrätyksessä on huomioitava kierrätettävän materiaalin uusi käyttötarkoitus sekä huolta aiheuttavan aineen pitoisuus, olomuoto ja liukoisuus. Jos altistumista ei tapahdu, huolta aiheuttava aine ei lähtökohtaisesti saa estää kierrätystä. Tulee muistaa, että yritysten välisiä jätevirtoja käsittelevät ammattilaiset teollisuuden prosesseissa, jolloin riskit ovat pienet. Yrityksiä koskevien jätesäädösten tavoitteena tulisikin ensisijaisesti olla kierrätyksen esteiden poisto. Yhdyskuntajätettä koskevien säädösten tavoitteena tulisi olla kokonaiskestävyys sekä se, miten kierrätyksen kustannukset saadaan järkevälle tasolle.

Tuotteiden valmistus- ja kierrätysmarkkinat ovat globaaleja. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tulee huolehtia myös siitä, että EU:ssa ei tehdä ratkaisuja, jotka siirtävät tuotannon pois EU-maista. Tähän voidaan päätyä esimerkiksi siksi, että jonkin valmistusaineen korvaaja on selkeästi alkuperäistä ainetta kalliimpi. Koska EU:n ulkopuolisissa maissa näiden aineiden käyttöä saa edelleen jatkaa, voi olla kannattavampaa siirtää tuotanto näihin maihin.

Kemikaali- ja kierrätysalan strategioiden ja säädösten tulee olla yhteneväisiä niin, että tärkeiden materiaalien kierto ei turhaan esty. Eri alojen lainsäädäntöjen rajapintojen tarkastelu on olennainen osa toimenpideohjelmia. Mikäli rajapintatarkastelua ei tehdä, kierrätysmateriaalin sisältämä kielletty aine saattaa turhaan estää koko materiaalin kierrätyksen.

 

Pia Vilenius, kuva Pekka Kiirala

Kirjoittaja on bio- ja kiertotalouden johtava asiantuntija Kemianteollisuus ry:ssä. Hänellä on pitkä kokemus alalta esimerkiksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ssä ja YTP ry:ssä.

Facebooktwitterlinkedin