Ulkomailta tuotavien uusioraaka-aineiden kierrätys helpottuu, kun jäteluokitus poistuu

Kuva: Kuparijätteelle on luotu jo kymmenen vuotta sitten Euroopan unionin tasolla kriteerit, joita noudattamalla kuparijäte lakkaa olemasta jätettä. Niin kutsutussa ei-enää-jätettä (end-of-waste, EOW) -menettelyssä säädetään, että kupariromun on muun muassa oltava valmista käytettäväksi sellaisenaan metalliesineiden tuotantoon.
Facebooktwitterlinkedin

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan esityksen, joka tekisi ulkomailta Suomeen tuotavien tiettyjen, uusiokäyttöön tarkoitettujen jätepohjaisten materiaalien kierrätyksen aiempaa helpommaksi.

Muista Euroopan talousalueen eli ETAn maista Suomeen uusiokäyttöön tuotavia materiaaleja ei esityksen mukaan enää luokiteltaisi Suomeen tuotaessa jätteiksi, jos materiaali on toisessa ETA-maassa luokiteltu uudelleen käytettäväksi materiaaliksi eikä jätteeksi.

Esitys koskee vain Suomeen tuotavia materiaalieriä, ei Suomessa syntyviä vastaavia jätteitä.

 

Mikä on jätettä, mikä ei?

Nykyisessä lainsäädännössä tällaiset materiaalit, kuten sivuvuotteet ja ei-enää-jätettä-statuksen saaneet uusiomateriaalit, katsotaan Suomessa yhä jätteeksi.

Jos Suomessa toimiva yritys on hankkinut toisesta ETA-maasta materiaalia uusiotuotteita varten, yrityksen on pitänyt varautua siihen, että se voidaan tuonnin seurauksena katsoa jätteenkäsittelijäksi, jolloin sen toimintaa koskee ympäristölupavaatimus.

Nykytilanne on ollut epäselvä, sillä muutamille aineille on määritelty ei-enää-jätettä kriteerit, jotka ovat voimassa kaikissa ETA-maissa, kun taas toisille aineille on vain kansallisia ei-enää-jätettä-kriteereitä.

Esitetty jätelain muutos sujuvoittaisi toisesta ETA-maasta tuotujen materiaalien hyödyntämistä. Suomen viranomaisilla olisi kuitenkin myös jatkossa oikeus puuttua tilanteeseen, jos tuodut materiaalit ovat haitaksi ympäristölle tai terveydelle.

Esityksestä voi antaa lausuntoja 28. maaliskuuta 2024 saakka.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Kupariromulle on luotu jo kymmenen vuotta sitten Euroopan unionin tasolla kriteerit, joita noudattamalla kuparijäte lakkaa olemasta jätettä. Niin kutsutussa ei-enää-jätettä (end-of-waste, EOW) -menettelyssä säädetään, että kupariromun on muun muassa oltava valmista käytettäväksi sellaisenaan metalliesineiden tuotantoon. Läheskään kaikille uusiokäyttöön soveltuville jätemateriaaleille ei kuitenkaan ole olemassa EU-tasolla kriteereitä, jotka päättäisivät materiaalin jätteeksi luokittelun.

Facebooktwitterlinkedin