”Tempoileva hallituspolitiikka vaarantaa biojätehuoltoon tehtyjen investointien talouden” – Jätehuollon kiristyneet vaatimukset ja hintojen nousu pakottivat Mustankorkean käynnistämään muutosneuvottelut

Kuva: Elina Saarinen. Mustankorkean biokaasun tankkausasema palvelee niin henkilöautoja kuin raskasta liikennettäkin.
Facebooktwitterlinkedin

Keskisuomalainen neljän kunnan omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy kertoi syyskuun alussa käynnistävänsä muutosneuvottelut tehostaakseen toimintaansa.

45 henkilöä työllistävässä yhtiössä vähennystarve tai toimenkuvan muutos koskee enintään yhdeksää henkilöä. Neuvottelujen piirissä on koko henkilöstö.

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa toimiva Mustankorkea huolehtii päivittäin yli 170 000 asukkaan jätehuollosta.

”Emme halua nostaa asukkaiden jätemaksuja enempää, kuin on välttämätöntä”

Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen sanoo, että viimeaikainen hintojen nousu yhdistettynä jätehuollon vaatimusten kiristymiseen pakottavat tehostamaan toimintaa ja pohtimaan tehtävien uudelleenorganisointia.

”Kun hinnat nousevat, on pystyttävä tehostamaan omaa toimintaa, jotta ei tarvitse nostaa kuntalaisten jätemaksuja enempää, kuin on välttämätöntä.”

Yhtiö katsoo nyt henkilöstöedustajien kanssa erilaisia muutosvaihtoehtoja.

” On mahdollista, että neuvottelut johtavat joidenkin positioiden loppumiseen. Mietimme, onko tiettyjä toimintoja mahdollista ja kannattavaa tehdä jatkossa eri tavalla tai jopa ulkoistaa.”

Mustankorkean pääomistaja on Jyväskylän kaupunki. Kaupunki on käynnistämässä itsekin muutosneuvottelut tasapainottaakseen talouttaan. Säästöjä olisi löydyttävä peräti 40 miljoonan euron edestä vuosina 2024–2026.

Mustankorkea on ollut yksi harvoista kuntayhtiöistä, joka on maksanut omistajakunnilleen osinkoja. Osingonmaksuvelvoite vaikuttaa osaltaan yhtiön tulostavoitteeseen.

Biokaasun myynti tuo lisätuloja

Mustankorkea on investoinut viime vuosina uudistettuun biojätteen käsittelykapasiteettiin. Yhtiö on ottanut käyttöön uuden biokaasulaitoksen, joka tuottaa nyt biokaasua sekä kaasukäyttöisille henkilöautoille että raskaalle liikenteelle kuten jätekuljetuksiin. Jätekuljetusurakoita ajaa 14–15 biokaasuautoa.

Biokaasulaitos oli selvästi alun perin arvioitua kalliimpi investointi. Myös käyttökustannukset ovat osoittautuneet suuremmiksi kuin mitä urakkatarjouksessa oli arvioitu. Tämä ei kuitenkaan ole syypää tiukkaan taloustilanteeseen, kertoo Martikainen:

”Biokaasulaitos on ollut iso investointi, mutta se on myös suuri tulonlähde. Biojätteiden ja lietteiden käsittely laitoksissa sekä mullan ja biokaasun myynti muodostavat kokonaisuuden, joka jää taloudellisesti plussan puolelle.”

Yhtiö on saanut myytyä biokaasua budjetoitua enemmän, noin 75 000–85 000 kiloa kuukaudessa.

”Myymme käytännössä kaiken biokaasun, minkä pystymme tuottamaan.”

”Hallituksen kaavailut ovat haitallisia”

Suomen tuoreen hallituksen kaavailut kunnan jätehuoltovastuun kaventamisesta kuitenkin uhkaavat murentaa Mustankorkean taloutta juuri siinä prosessissa eli biologisessa käsittelyssä, joka nyt tuottaa yhtiölle kuntavastuullisen jätehuollon lisäksi markkinaehtoisia lisätuloja.

Hallitus suunnittelee poistavansa jätelaista pykälän, jonka ansiosta kuntayhtiöt kuten Mustankorkea ovat voineet myydä palvelujaan markkinaehtoisesti niin, että tämä markkinaehtoinen palvelu muodostaa enintään 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Hallitus aikoo laskea sidosyksiköiden ulosmyyntirajat enintään viiteen prosenttiin tai 500 000 euroon. Jätelakia aiotaan muuttaa niin, että kunta voi myydä jätehuoltopalveluja elinkeinoelämälle vain, jos markkinoilla on puutetta kyseisistä palveluista.

Mustankorkea tarjoaa biologista käsittelyä esimerkiksi kauppojen biojätteille. Mustankorkean ulosmyynti on jäänyt alle kymmenen prosentin rajan.

Koko biokaasulaitosinvestointi on laskettu niin, että laitoksessa on tilaa käsitellä myös kaupan biojätteitä.

Jos hallituksen suunnitelma toteutuu, on mahdollista, että Mustankorkea ei enää voisi ottaa vastaan kauppojen ja elinkeinoelämän biojätettä. Biokaasulaitoksen kapasiteettia jäisi tyhjilleen, eikä yhtiö pystyisi enää tuottamaan biokaasuakaan entiseen tahtiin.

”Jos pystyisimme tuottamaan vähemmän biokaasua, meidän olisi mietittävä, joudummeko rajoittamaan kaasun myyntiä ja miten”, Martikainen pohtii.

Hän harmittelee tempoilevaa hallituspolitiikkaa, joka näyttää kaventavan tai laajentavan kunnan jätehuoltovastuuta aina neljän vuoden välein, kun hallitus vaihtuu.

”Hallituksen kaavailut ovat meidän näkökulmastamme haitallisia”, Martikainen sanoo ja perustelee:

”On vaikeaa tehdä isoja, kauaskantoisia ratkaisuja, koska politiikka on niin tempoilevaa. Jos nyt joudumme luopumaan kaupan jätteistä vain muutaman vuoden käytössä olleessa biokaasulaitoksessa, se tulee vaikuttamaan biologisen käsittelyn talouteen. Mistä sitten otamme rahat biokaasulaitoksen kiinteisiin kustannuksiin, jotka säilyvät, vaikka käsiteltävää jätettä olisi vähemmän?”

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Elina Saarinen. Mustankorkean biokaasun tankkausasema palvelee niin henkilöautoja kuin raskasta liikennettäkin. Kuva on vuodelta 2019.

Facebooktwitterlinkedin