Tiedolla johtaminen on nyt osa pakkaussuunnittelua

DS Smith
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Pakkaukset ovat välttämättömyys tuotteille. Ne suojaavat. Ne viestivät. Ne vaikuttavat toimitusketjuun. Ne myyvät ja vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Ja ne vaikuttavat myös ympäristöön.

Kestävän kehityksen vaatimukset ja kuluttajien alati kasvava kiinnostus kiertotalouteen näkyvät pakkauksissa. Monella yrityksellä on omia kunnianhimoisia tavoitteitaan vaikuttaa meitä ympäröivään yhteiskuntaan. Yksi näistä keinoista on tarkastella yrityksen käyttämiä pakkauksia ja niiden vaikutusta ympäristöön.

DS Smith Circular ReadyDS Smith haluaa edistää kiertotaloutta ja kiertotalouden mukaisten pakkausten käyttämistä.

Yrityksen yli 700 ammattitaitoista pakkaussuunnittelijaa huomioi työssään kiertotalouden suunnittelun periaatteet. Se tarkoittaa, että materiaalia käytetään vain välttämätön määrä, toimitusketju optimoidaan, jo kierrätettyjä raaka-aineita hyödynnetään ja varmistetaan, että kaikki voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Alusta uuteen alkuun.

Jotta DS Smithin asiakkaat voivat todentaa tuotteidensa pakkausten soveltuvuuden kiertotalouteen, löytää kehityskohtia ja siten edistää parempaa tulevaisuutta, on DS Smith luonut pakkausteollisuuden ensimmäisen arviointityökalun, jolla pakkauksen vaikutusta voidaan mitata. Circular Design Metrics arvioi pakkausta peilaten kahdeksaa indikaattoria vasten. Se nostaa esiin onnistumisia ja ohjaa löytämään kohtia, joissa on vielä mahdollisuus parantaa.

Mutta miksi pakkauksen soveltuvuutta kiertotalouteen kannattaa arvioida työkalun avulla?

Siksi, että se kehittää yrityksen omaa liiketoimintaa ja auttaa kohdistamaan toimia oikeisiin asioihin. Tulosten valossa yritys voi muokata toimiaan siten, että sen käyttämien pakkausten tuottama jäte ja saastemäärä vähenee, käytettyjen materiaalien kierrätettävyyteen ja jo kierrätetyn raaka-aineen osuuteen tulee kiinnitettyä huomioita, aivan kuten luonnonvarojen vastuulliseen kuluttamiseen.

Siitä huolimatta, että edellä mainittuihin asioihin kiinnitetään huomioita, ei pakkauksen tehtävä tuotteen suojaamisessa kärsi. Yhä edelleen, tai ehkäpä jopa entistä paremmin, pakkaus kasvattaa toimitusketjun tehokkuutta. Ja se viestii. Se kertoo tuotteesta, tai brändistä, jota se suojaa ja kuljettaa. Mutta nyt sen tuottamaan viestiin on lisätty tärkeä ja jopa myyntiä edistävä osuus – miten sen toimii kiertotaloudessa, jossa jätettä ei synny. Sillä sitä kuluttajat arvostavat yhä kasvavammassa määrin.

DS Smithin asiakkaat, joiden kuitupohjaisia, pääasiassa aaltopahvista valmistettuja pakkauksia yrityksen ammattilaiset suunnittelevat ja valmistavat, voivat hyötyä tästä uudesta alan ensimmäisestä pakkauksen kiertotalouden mukaisuutta mittaavasta työkalusta ja sen tuottamista tuloksista. Siinä on jo itsessään hyvä syy tehdä aaltopahvipakkauksiin liittyvät hankinnat DS Smithin ammattilaisten avulla.

Circular Metrics -työkalu

DS Smith on johtava eurooppalainen, Lontoon pörssiin FTSE 100 -listattu pakkausalan yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy asiakkaidensa tarpeiden mukaan räätälöityjä kierrätettäviä pakkauksia, pakkaustarvikkeita, myyntitelineitä ja muita myynninedistämismateriaaleja päämateriaalina aaltopahvi.

Yli 30 000 asiantuntijaamme työskentelee maailmanlaajuisesti yli 30 maassa yhdessä kaiken kokoisten asiakkaidemme kanssa luoden heille lisäarvoa suunnittelemalla erinomaisen suorituskykyisiä pakkausratkaisuja. Suomessa toimimme kuudella paikkakunnalla (Tampere, Nummela, Turku, Akaa, Kuopio ja Ii). www.dssmithpackaging.fi

DS Smith logo

Facebooktwitterlinkedin