Turkuun Suomen ensimmäinen ekojalostamo?

Facebooktwitterlinkedin

Turkuun saattaa nousta ainutlaatuinen kierrätyslaitos. Ekojalostamoksi nimetty laitos tehostaisi kotitalousjätteen kierrätystä ja saattaisi parhaimmillaan ratkaista myös pakkausjätteistä saatavan muoviraaka-aineen tuotteistusongelmat.

Ekokem Oy Ab ja Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) suunnittelevat Suomessa täysin uudenlaisen yhdyskuntajätehuoltokonseptin toteuttamista Turun Topinojan jätekeskukseen.

Ekojalostamo-niminen laitos erottelisi syntypaikkalajitelluista kotitalousjätteistä entistä puhtaampia jakeita, joiden jatkohyödyntäminen nimenomaan kierrättämällä onnistuisi nykyistä paremmin.

Ekokem ja TSJ varmistavat yhteisellä tutkimus- ja kehittämishankkeellaan jalostamokokonaisuuden teknisen toimintamallin, toimintavarmuuden ja taloudellisen kilpailukyvyn. Tekes rahoittaa tutkimushanketta osana Green Growth – Tie kestävään talouteen -ohjelmaa.

Ekojalostamon yhteyteen rakennettava muovien erottelu- ja jatkojalostusyksikkö voisi toimia merkittävänä osana valtakunnallista kuluttajamuovipakkausten hyödyntämisketjua.

Ekojalostamo tukisi myös seudulla meneillään olevaa biokaasun liikennepolttoainehanketta, sillä jalostamossa saataisiin talteen puhdas biojätevirta, joka voitaisiin ohjata vaikkapa mädätyslaitokselle.

Prosessin jatkoksi hankekumppanit ovat suunnitelleet muovijakeiden jatkojalostusta. Siinä muovit rouhittaisiin, pestäisiin ja granuloitaisiin ja niihin lisättäisiin tarvittavat lisäaineet niin, että syntyvää uusiomuovia voitaisiin myydä suoraan muovituoteteollisuudelle.

Ekokemin liiketoiminnan kehitysjohtaja Vesa Soini kertoo Ekokemin tutkineen jalostamon osaprosesseja Suomessa ja Itävallassa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa jo puolitoista vuotta.

Facebooktwitterlinkedin