Uuden yhteisyrityksen nimi osuu asian ytimeen: Lantakaasu Oy jalostaa lehmänlannasta biokaasua

Suomen Lantakaasu Oy:n kuvituskuva
Facebooktwitterlinkedin

Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen nimeltä Suomen Lantakaasu Oy. Yrityksen tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi.

St1:n ja Valion yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on yhteensä yhden terawattitunnin uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta.

St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta.

 

Suomen suurin biokaasulaitos?

Heti ensimmäiseksi yhteisyritys suunnittelee rakentavansa Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen Pohjois-Savoon. Laitoksen kapasiteetiksi on suunniteltu 125 gigawattituntia. Tuotantokapasiteetti on poikkeuksellisen suuri.

Alustavien selvitysten perusteella mukana voisi olla noin 330 maatilaa. Laitos käynnistyisi vuoteen 2026 mennessä.

Edellytyksenä biokaasuntuotantoon investoimiselle on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä.

Laitoskokonaisuus vähentäisi fossiilisen dieselin käyttöä vuodessa noin 10 miljoonaa litraa eli 117 000 MWh:n verran. Laitoksen vuosituotannon on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 71 000 tonnia vuodessa, ja vähennykset kohdentuvat sekä liikenteen että maatalouden sektoreille.

 

Koko ketju yhteen

Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen sekä jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

”Ilmastotoimien ohella meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla ja lannoitteiden, energian ja rehun hinnat nousevat edelleen. Maailmanpoliittinen tilanne kääntää katseet myös energiaomavaraisuuteen. Kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen ratkoo kaikkia näitä haasteita”, sanoo yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva, Valion vastuullisuudesta ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Teresa Laimio.

”Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä panostuksia niin biokaasun raaka-aineen tarjonnan varmistamiseen, investointien tukemiseen kuin biokaasun liikennekäytön lisäämiseen. Oleellista on myös luoda kannusteet liikennöitsijöille kaasukäyttöisen kaluston investointeihin, sillä tavoite edellyttää 6000–8000 biokaasurekkaa liikenteessämme vuoteen 2030 mennessä. Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä ja biokaasun rooli on keskeinen myös St1:n omassa energiatransitiossa”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

 

Biokaasu pienentää maatalouden päästöjä

Tilat ovat maantieteellisesti hajallaan ja siksi lannan ja ylijäämänurmen tehokas kerääminen ja hyödyntäminen on tällä hetkellä haaste. Suomen Lantakaasun innovoima hybridituotantomalli tuo tämän energiantuotantopotentiaalin käyttöön: maatalouden syötteet kiertävät biokaasulaitoksella ja palautuvat pelloille mahdollistaen uusiutuvan energian talteenoton sekä ravinteiden palautumisen kasvien käyttöön. Tällä kiertolannoitteella voidaan vähentää voimakkaasti kallistuneiden, fossiilisista raaka-aineista tuotettujen lannoitteiden käyttöä.

”Tavoitteena on, että tilat pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset. Valion ilmasto-ohjelman tavoitteena on maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä”, Valion ilmasto-ohjelman johtaja Juha Nousiainen kertoo.

Kuva: Suomen Lantakaasu Oy tuottaa hyötyjä sekä liikenteeseen että maatalouteen.

Facebooktwitterlinkedin