Westenergy Oy investoi uuden sukupolven hiilidioksidien talteenottolaitokseen – Jätehuollosta entistä ympäristöystävällisempää, kun päästöistä tehdään polttoainetta

Kuva: Shutterstock. Westenergyn hanke tulee edistämään hiilen kierrätykseen perustuvan teollisuuden syntymistä Vaasan seudulle.
Facebooktwitterlinkedin

Westenergy Oy on solminut aiesopimuksen uuden sukupolven hiilidioksidien talteenottolaitoksen kehittämiseksi, rakentamiseksi ja operoimiseksi Vaasan Mustasaaressa sijaitsevan jäte-energialaitoksensa yhteyteen.

Laitos ottaa talteen hiilidioksidin Westenergyn jäte-energialaitoksen savukaasuista. Talteenottolaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Valmistuessaan projekti on ensimmäisiä tämän mittaluokan laitoksia maailmassa.

Yli sadan miljoonan investointi

Talteen otettu CO2 nesteytetään ja merkittävä osa siitä toimitetaan Kristiinankaupunkiin, jossa se hyödynnetään Prime Capitalin ja CPC:n omistaman Koppö Energian power-to-x-laitoksessa. Hankkeessa valmistetaan hiilineutraalia synteettistä metaania.

Westenergy operoi hiilidioksidin talteenottoprosessia.

Laitosinvestointi on kokonaisuudessaan noin 138 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen 20 miljoonan euron suuruisen energiainvestointituen myöntämisestä hankkeelle.

Talteen ja hyötykäyttöön jopa 20 000 henkilöauton päästöjen verran hiilidioksidia

Käyttöönoton jälkeen uusi laitosyksikkö pystyy käytännössä ottamaan täysimääräisesti talteen Westenergyn savukaasujen hiilidioksidin. Tästä määrästä noin 150 000 tonnia nesteytettyä CO2:ta toimitetaan vuosittain synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Määrä vastaa noin 20 000 henkilön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi vuosittain yli 30 000 tonnia hiilidioksidia hyödynnetään Westenergyn toimesta pysyvästi hiiltä sitovien tuotteiden valmistuksessa, mikä edistää entisestään uuden hiilen kierrätykseen perustuvan teollisuuden syntymistä Vaasan seudulle.

”Tämä alansa huippua edustava talteenottolaitos varmistaa, että jäte-energialaitoksemme edustaa jatkossakin kaikkein edistyneintä tyyppiä koko maailmassa. On myös hienoa, että voimme tukea hiilineutraalin polttoaineen tuotantoa Suomessa toimittamalla CO2:ta kumppaniemme power-to-x-laitokselle”, toteaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Projekti mahdollistaa myös aiemmin ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin uudelleenkäytön teollisessa mittakaavassa.

Westenergyn jäte-energialaitoksella on jo nykyisellään suuri ympäristövaikutus, sillä se vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Investoinnin myötä toiminnasta tulee entistä ympäristöystävällisempää.

”Kestävyys ja päästöttömyys ovat Westenergyn strategian keskiössä ja tämä vahvistaa yhtiömme ja omistajiemme asemaa kiertotalouden edelläkävijöinä entisestään”, Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kertoo.

Jätteiden käsittelystä vähähiilisempää

Hankkeella on merkittävä vaikutus yli 670 000 ihmisen jätehuollon ympäristövaikutuksiin.

”Osakkaamme toimittavat meille vuosittain hyödynnettäväksi noin 200 000 tonnia jätettä. Westenergyn omistajayhtiöiden toiminta-alue kattaa noin 70 kuntaa, mikä vastaa yli viidesosaa Suomen kunnista”, Alhoniemi muistuttaa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy omistaa Westenergystä 17,68 prosenttia ja yhtiö toimittaa laitokseen vuosittain yli 30 000 tonnia polttokelpoista jätettä.

”Kyseessä on ympäristön ja omistajakuntiemme kannalta merkittävä investointi. Laitoksen valmistuessa LHJ:n toimialueen kuntien ja kuntalaisten polttokelpoisten jätteiden käsittely tulee tulevaisuudessa muuttumaan entistä vähähiilisemmäksi”, LHJ:n toimitusjohtaja Immo Sundholm iloitsee.

Kuva: Shutterstock. Westenergyn hanke tulee edistämään hiilen kierrätykseen perustuvan teollisuuden syntymistä Vaasan seudulle.

Facebooktwitterlinkedin