Uudet jätehuollon käytännöt voimaan

Facebooktwitterlinkedin

Tämän vuoden alusta voimaan tullut jätelain muutos tuo tullessaan uusia käytäntöjä myös yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen ensin markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Mikäli kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta.

Tietoalustalla on tällä hetkellä 328 rekisteröitynyttä käyttäjää, 101 ilmoitusta ja 251 yritystä tai muuta organisaatiota. Käyttäjämäärät ovat moninkertaistuneet muutamassa kuukaudessa. Lisää ammattimaisia käyttäjiä toivotaan mukaan. Mikä parasta, tämän torin käyttäminen on täysin maksutonta. Materiaalien lisäksi käyttäjät voivat hakea ja tarjota alan palveluita.

Tietoalustan pilottikäyttö alkoi huhtikuussa ja kehitystyö on ollut vilkasta. Nyt Materiaalitorilla voi jo muutamien jätelaitosten kanssa tehdä myös ns. TSV-sopimuksia. Lyhenne tarkoittaa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua, ja se on peräisin jätelain (646/2011) uudistuksesta, kuten myös koko ajatus sähköisestä markkinapaikasta.

Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten vaikkapa yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa: jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, ja toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa.

Uuden jätelain soveltaminen ja tulkinta saattaa aiheuttaa aluksi ristiriitoja, mutta perusajatus Materiaalitorin taustalla on selkeä: Materiaalitori edistää kiertotaloutta saattamalla konkreettisesti materiaaleja hyötykäyttöön ja parantaa samalla jäteliiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Materiaalitoriin avattu rekisteröitymismahdollisuus valvoville viranomaisille

Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisella, 24 §:ssä tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on salassapitosäännösten estämättä ja maksutta oikeus saada jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta 33 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut olennaiset tiedot ja muut kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun liittyvät tiedot, jotka ovat välttämättömiä niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

 

Sirpa Mustonen ja Suvi Salmela
Motiva Oy

Motiva Oy on Materiaalitori.fi-palvelun ylläpitäjä.

Lisätietoja:

www.materiaalitori.fi

www.motiva.fi/materiaalitori

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Materiaalia yhteistyökumppaneiltamme

Facebooktwitterlinkedin