Uusiouutiset 7/2008

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 7/2008 ilmestyi 7.11.2008. Lehden osateemoina olivat rakennus- ja teollisuusjätteet. Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

Vanhojen kerrostalojen betoni uusiokäyttöön

Vanhoissa, betonisissa kerrostalolähiöissä piilee rakennusteollisuuden käyttämätön raaka-ainevaranto, uskoo Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti.

Vanhojen kerrostalojen betoni uusiokäyttöön pdf-muodossa

Eristevillakin voidaan kierrättää

Rakennusten lämpöeristeenä käytetty kivivilla on hankala jäte. Sopivalla kalustolla se voidaan kuitenkin repiä ja käyttää uudelleen eristeenä. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet.

Kaakkois-Suomen teollisuusjätteille uusi laitos

Teollisuuden jätteille ja sivuvirroille tarjoutuu uusi käsittelykohde, kun Ekokem-Palvelun Anjalankosken laitos käynnistyy viimein, kolmen vuoden valmistelujen jälkeen.

Tehovalvonta paljasti vakavia puutteita

Teollisuuslaitosten ongelmajätehuollossa on huolestuttavan paljon puutteita. Tarkastukset paljastivat vaarallisia tilanteita ongelmajätteiden vuotohallinnassa pohjavesialueilla.

Tehovalvonta paljasti vakavia puutteita pdf-muodossa

Sekajätteestä suurin hyöty polttamalla

Ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta jätehuollon tärkein tehtävä on välttää jätteiden kaatopaikkasijoitusta. Sekä jätteiden kierrätys että jätteenpoltto ovat toimivia keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kertoo tuore tutkimus.

Ongelmajätteestä happoja ja metallisuoloja

Padasjoella toimiva Oy PP-Recycling Ltd:n pilotlaitos kierrättää piirilevy- ja pintakäsittelyteollisuuden hapot sataprosenttisesti ja ympäristöä kuormittamatta. Koko maailmassa ainutlaatuinen sovellus jalostaa etsaushapot ja peittaushapot puhtaiksi suola- ja typpihapoiksi sekä hyötykäytettäviksi metallisuoloiksi.

Kolumni: Leena Eränkö

Vastuu jätteestä ja oikeus jätteeseen pdf-muodossa

Lahden kompostin kapasiteetti kaksinkertaistuu

Kujalan Komposti Oy suunnittelee jopa kaksinkertaistavansa Lahdessa sijaitsevan kompostointilaitoksensa kapasiteetin siihen jätemäärään verrattuna, minkä laitos nykyisin käsittelee vuodessa. Kapasiteetin kasvattamisella yhtiö varautuu mahdollisuuteen, että Kujalaan rakennettaisiin mädätyslaitos, jonka tuottamasta biokaasusta alettaisiin tuottaa biosähköä.

Ekoport aikoo tuottaa dieseliä sekajätteistä

Laivojen öljy- ja pilssivesien käsittelyyn erikoistunut Ekoport Turku Oy aikoo rakentaa Forssan Kiimassuolle Pohjoismaiden ensimmäisen jätteiden konversiolaitoksen. Laitos tuottaisi synteettistä dieselpolttoainetta lähes kaikenlaisesta jätteestä jopa 40–80 prosentin hyötysuhteella.

Suomalaiset finaaliin!

Suomalainen St1 Biofuels Oy on menestynyt hienosti kansainvälisessä EEP Award -ympäristöinnovaatiokilpailussa. Yhtiön bioetanolikeksintö on päässyt mukaan loppukilpailuun selvinneiden kymmenen ehdokkaan joukkoon.

Suomalaiset finaaliin! pdf-muodossa

Facebooktwitterlinkedin