Uusiouutiset 2/2005

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 2/2005 ilmestyi 29.3.2005. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

”Maaperädirektiivi” kääntää huomion kompostilopputuotteen laatuun

Miljoona tonnia biohajoavaa jätettä etsii kotia

Tiukentunut lainsäädäntö on tehnyt biohajoavasta jätteestä kodittoman. Kaatopaikalle sen on enää turha pyrkiä. Noin miljoona tonnia biohajoavaa jätettä etsiikin nyt uusia käsittelylaitoksia ja hyödyntämiskohteita.

Biolaitosyhdistys aikoo parantaa alan imagoa

Kompostituotteen menekkiä haittaa tuotteen vaatimaton imago. Biolaitosyhdistys aikoo kohottaa alan julkisuuskuvaa ja parantaa laitoskompostin laatua.

Haju on Pohjoismaille yhteinen ongelma

Pohjoismaat pyrkivät rakentamaan yhteiset normit biologisen jätteenkäsittelyn aiheuttamille hajuhaitoille. Työtä on hankaloittanut yhteisen rahoituksen puuttuminen.

EU tiukentaa jäteviennin valvontaa

Arvokas jäte houkuttelee luvattomia välittäjiä

Metalliromu ja muovijäte ovat nykyään arvokasta tavaraa. Alan toimija varoittaa, että luvattomat jätteenvälittäjät ovat rantautuneet Suomeen ja vääristävät kierrätysjakeiden markkinoita.

Uusi tieto yllättää

Tuhka tehostaa kompostointia

Kompostoitavaan seokseen syötettävä alkalinen puutuhka on osoittautunut erinomaiseksi hajoamisen kiihdyttäjäksi. Tuhka estää seoksen happamoitumisen ja nostaa kompostin lämpötilaa.

Jätehuollon pelisäännöt valmistuivat

Yhdyskuntajätehuollon kilpailukysymyksiä ja pelisääntöjä selvittänyt ympäristöministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi helmikuussa. Loppuraportti kiersi vielä viimeistelykierroksella maaliskuun aikana.

 

Facebooktwitterlinkedin